Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

3.4.2004
tisková zpráva

150 - Kroměříž - Uh. Hradiště - Vsetín - Zlín

  aktuality
   
Požár bývalého kravína v obci Machová

Dne 3.4.2004 v 18.41 hod. byl na tísňovou linku hasičů ve Zlíně hlášen požár v obci Machová.

Na místo okamžitě vyrazily jednotky profesionálních hasičů z Otrokovic a Zlína, které posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Machová a Tlumačov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru opuštěných stájí v areálu družstva. Hasiči okamžitě zahájili hašení požáru vodou z pěti cisteren. Pro silné zakouření místa požáru bylo nutné pracovat také v dýchacích přístrojích a s velkou opatrností, protože postupem ohně hrozilo zřícení dřevěné střešní konstrukce budovy. Požár byl lokalizován asi po jedné hodině, kdy se podařilo zabránit rozšíření požáru na okolní hospodářská stavení. Budova bývalého kravína o rozměrech 10x12 metrů byla požárem zcela zničena. Při hašení rozsáhlého požáru byla zřízena kyvadlová doprava vody z obecního hydrantu vzdáleného asi 1 km. S postupem hoření hasiči rozebírali konstrukci stavby a dohašovali hořící trámy. Při hašení byly z bezpečnostních důvodů neustále kontrolovány okolní budovy.

Při vniknutí do hořícího objektu hasiči zjistili, že jsou uvnitř uskladněny sudy s neznámou látkou, které tam nemají být. Okamžitě začalo ochlazování sudů vodou a následně, kdy to situace dovolila, byly sudy vytlačeny ven do bezpečí. Celkem se jednalo o dvanáct naplněných dvousetlitrových kovových sudů.

Na místo se dostavil zástupce obce, správce konkurzní podstaty majetku, Policie ČR a vyšetřovatel hasičů. Dosavadním šetřením na místě bylo stanoveno několik vyšetřovacích verzí požáru, které se dále prověřují ve spolupráci s policií. Požár vznikl pravděpodobně nedbalostním jednáním neznámé osoby. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 50.000 Kč. Při požáru nebyl nikdo zraněn.kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail