hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

2.2.2005

 aktuality


Požár průmyslového objektu a uskladněného materiálu v Chropyni

Dne 2.2.2005 v 13:50 hod. byli hasiči informováni o požáru v areálu průmyslových podniků v Chropyni.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže se dvěma cisternami, kterou posílila jednotka profesionálních hasičů podniku Aliachem a.s., odštěpný závod Fatra Chropyně. Po příjezdu jednotky z Kroměříže bylo zjištěno, že na místě už zasahuje jednotka hasičů podniku na rozsáhlému požáru průmyslového objektu a uskladněných věcí. Hasiči okamžitě nasadili několik proudů vody a v hustě zakouřeném vnitřním prostoru haly museli zasahovat v dýchacích přístrojích. Pro dosažení účinnějšího hašení zasahovali hasiči také se třemi proudy těžké pěny.

Pro rozsáhlost požáru byly na místo postupně vyslány další posilující jednotky a cisterny profesionálních i dobrovolných hasičských sborů z HZS Kroměříž, Holešov, Přerov, Kojetín a SDH Chropyně a Hulín. Jako zálohová jednotka byla připravena SDH Kroměříž. Voda do areálu a k místu požáru byla postupně dopravována více jak deseti cisternami. Na místě zasahovaly jednotky jak pozemní cestou, tak i z vysokozdvižné plošiny. Celkem bylo do akce zapojeno sedm jednotek a další jedna tvořila zálohu.

Po zjištění, že došlo k požáru uskladněných výrobků, rolí s barexem (umělá useň), byl informován starosta obce Chropyně o mimořádné události. Příznivý vítr odnášel nebezpečné zplodiny a kouř mimo hlavní obytnou část města. Obyvatelé byli městský rozhlasem informováni o situaci a o nehrozícím přímém nebezpečí.

Vyšetřovatel hasičů z Kroměříže zahájil po příjezdu prvotní úkony ke zjištění příčiny vzniku požáru. Pro jeho rozsáhlost a pokračovací dohašovací práce bude dále vyšetřovat 3.2.2005 v dopoledních hodinách. Majitel firmy se předběžně vyjádřil k odhadované hmotné škodě, která zřejmě přesáhne 10 mil. Kč. Příčina vzniku požáru tak nadále zůstává v šetření, stejně jako přesné vyčíslení způsobené škody.

aktualizováno:
2.2.2005
- během hašení bylo provedeno opakované měření na přítomnost škodlivých látek, které bylo negativní
- celkem bylo hašení prováděno z 10 proudů vody a 3 proudů těžké pěny
- požárem bylo zasaženo několik desítek rolí barexu naskládaných do tří pater na sebe a další materiál
- požár zasáhl část haly s nefunkční výrobní linkou a část skladu materiálu

3.2.2005
- začala další fáze vyšetřování příčiny vzniku požáru na místě události týmem vyšetřovatelů hasičů Zlínského kraje
- při silném požáru došlo k tepelnému namáhání železných stropních konstrukcí, které nevydržely a došlo k uvolnění panelů z části stropu, který se propadl
- při požáru došlo k porušení některých stavebních částí výrobní haly
- příčina vzniku požáru je dále v šetření a vyšetřovatelé společně s policií shromažďují důkazní materiál

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail