hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

21.2.2005

 aktuality


Požár v rodinném domě ve Zlíně

Dne 21.2.2005 v 19:52 hod. byli hasiči informováni o požáru v rodinném domě ve Zlíně.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru u komína krbu v prostoru mezi stropem a podlahou prvního patra.

Hasiči okamžitě natáhli do domu vysokotlaké vodní vedení s cílem zabránit rozšíření požáru. Za pomoci motorových pil odkryli část podlah a sádrokartonové obezdívky krbového komína. Požár byl uhašen a zásahem se podařilo uchránit vysoké hodnoty domu. Zakouřený dům byl hasiči odvětrán.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Majitelka domu uvedla, že si v podvečer zapálila v krbu a následně zpozorovala kouř u stropu. Ihned přivolala pomoc hasičů a opustila zakouřený dům. Jako příčinu vzniku požáru určil vyšetřovatel vznícení hořlavých částí a dřevěných trámů stropu. V průběhu šetření byla zjištěna hrubá nedbalost pracovníků firmy při stavbě vložky krbového komínu. Nekvalitní práce měla za následek možnost působení sálavého tepla z krbu do dřevěných trámů stropu, kde také požár vznikl. Nebyla totiž dodržena dostatečná vzdálenost mezi ocelovou částí komínového průduchu a dřevěnou konstrukcí stropu, která byla při činnosti krbu nahřívána plameny spalovaného dřeva. Teplota zde přesahuje 300 oC a je dostatečná k zapálení hořlavé části stropu. Způsobená škoda byla vyčíslena na 100.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit hodnoty domu za 2 mil. Kč.

Sám vyšetřovatel sdělil, že už se dlouhá léta nesetkal s tak nekvalitně odvedenou prací při stavbě a vložkování komínů.

    

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail