hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

28.2.2005

 aktuality


Zkoušky odznaku odbornosti členů SDH okresu Uherské Hradiště
Po více než dvaceti letech se znovu na Uherskohradišťsku uskutečnily zkoušky o odznak odbornosti Hasič !

V sobotu 26.2.2005 se v příjemném prostředí požární zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů obce Vlčnov uskutečnily, po více než dvaceti letech, zkoušky členů SDH okresu Uherské Hradiště pro získání odznaku odbornosti Hasič III. a II. stupně.

Získání odznaku je vyvrcholením přípravy členů SDH, kteří se zaměřují na represivní činnost. Odznak odbornosti má 3 stupně, přičemž I. stupeň je nejvyšší. Další odznaky jsou udělovány v odborné oblasti prevence a strojník.

Odbornost Hasič III. stupně může získat uchazeč, který je minimálně 5 let členem SDH, pravidelně se zúčastňuje odborné přípravy a složí zkoušku z odborných znalostí před komisí.

Odbornost Hasič II. stupně může získat uchazeč po uplynutí třech let od složení zkoušky odbornosti Hasič III. stupně.

Zkoušky se skládají z následujících oblastí:
a) požární taktika, organizace PO, spojení a signalizace, BOZP a nebezpečí u zásahu
b) technické prostředky, hasební prostředky, zásobování vodou
c) technický výcvik
d) speciální zásahy (záchranářská činnost)

Zkoušky jsou prováděny :
- písemnou zkouškou testem sestaveným ze čtyř odborných oblastí
 Hasič III. stupně - max. 40 otázek
 Hasič II. stupně - max. 52 otázek
- ústní zkouškou
vykonanou nejpozději do 10 dnů od splnění testové části
 Hasič III. stupně 1 celek z 5 témat
 Hasič II. stupně 2 celky z 5 témat
Hodnocení při zkouškách :

- písemná zkouška
 Hasič III. stupně min. 30 otázek - maximální počet chyb 6 - prospěl
 Hasič II. stupně min. 40 otázek - maximální počet chyb 8 - prospěl

Při ústních zkouškách je každá správně zodpovězená oblast hodnocena prospěl, v opačném případě neprospěl

Zkoušky uspořádala odborná rada velitelů při Okresním sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Uherském Hradišti za pomoci HZS Zlínského kraje, ÚO Uh. Hradiště a SDH Vlčnov.
Zkoušek se zúčastnilo celkem 15 "odvážných" členů SH ČMS, z toho 11 úspěšně složilo zkoušku odbornosti Hasič III. stupně a 4 členové úspěšně složili zkoušku odbornosti Hasič II. stupně.

Zkoušek se zúčastnili členové SDH Vlčnov, Kunovice, Velehrad.

Zkušební komise pracovala ve složení:
Předseda: npor. ing. Zdeněk Otrusina, HZS Zlínského kraje, ÚO Uh. Hradiště
Členové : kpt. Ing. Libor Bednařík, HZS Zlínského kraje, ÚO Uh. Hradiště
Zdeněk Ančík, OSH Uh. Hradiště, odborná rada velitelů
Josef Otrusina, OSH Uh. Hradiště, odborná rada velitelů

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail