hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

22.4.2005

 aktuality


Podezření na nález dráždivé látky u školy ve Vsetíně

Dne 22.4.2005 v 08:04 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při zajištění nálezu neznámé látky.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína se zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u plotu jedné ze základních škol byla nalezena skleněná ampule s neznámou čirou látkou.

Ampule byla neporušena, a proto ji jeden z pedagogů přenesl do kanceláře školy. Následně byla vyrozuměna policie, která požádala hasiče o zajištění nálezu.

Hasiči ampuli zajistili do přepravního kontejneru a odvezli na stanici. Tam byl nález dále zabezpečen proti poškození a bude odeslán na zkoumání do specializované chemické laboratoře HZS Moravskoslezského kraje ve Frenštátu pod Radhoštěm.

Ampule byla označena názvem látky s chemickým vzorcem. Po porovnání údajů s naší databází chemických látek bylo předběžně zjištěno, že pokud bude obsah stejný s údaji na přepravce, tak se jedná pouze o dráždivou látku thiokyanatan amonný. Podle prvotního ohledání vykazuje nález znaky originálního balení.

Je na místě ocenit správné rozhodnutí o přivolání pomoci odborníků a nutnosti zajištění nálezu s neznámou chemickou látkou.

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail