hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

12.5.2005

 aktuality


Cvičení hasičů v Domě pro seniory v Kunovicích

Dne 12.5.2005 ve 13:31 hod. byli hasiči informováni o požáru pokoje v obytném komplexu pro seniory v Kunovicích. Jednalo se o cvičný požár s evakuací seniorů z celého obytného prostoru.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se dvěma cisternami, kterou posílila jednotka sboru dobrovolných hasičů z Kunovic.

Po příjezdu na místo zde již probíhala evakuace ubytovaných seniorů, kteří byli o požáru informováni vnitřním rozhlasem. Hlavní pečovatelka pomáhala s evakuací a vyváděním ubytovaných před komplex. Po opuštění svých bytů se senioři přesunuli do připraveného autobusu a dál pokračovali do náhradního ubytování. Téměř třicet evakuovaných seniorů se chovalo velmi spořádaně a cvičení brali jako příjemné zpestření dne.

Hasiči postupně pronikli do všech ubytovacích prostor, kde kontrolovali plnou evakuaci. V jednom z bytů zůstala částečně imobilní žena, které hasiči pomohli s evakuací i za použití dýchacího přístroje. V jednopodlažním komplexu byl proveden další průzkum a kontroly všech pokojů. Simulovaný požár televizoru byl uhašen a cvičení bylo ukončeno po třiceti minutách akce. Cvičení se účastnilo asi dvacet profesionálních i dobrovolných hasičů.

Cílem cvičení bylo nejen včas evakuovat seniory, ale také vyzkoušet natažení několika proudů vody do komplexu bytů, orientaci v nově otevřeném domě pro seniory, nácvik příjezdu hasičské techniky a její vhodné rozmístění k povaze zásahu.

Ze všech ubytovaných se cvičení neúčastnili pouze dva senioři, a to buď na vlastní žádost nebo na přání rodiny. Toto jejich rozhodnutí bylo při cvičení plně akceptováno.

Podobná cvičení jsou prozatím ve Zlínském kraji ojedinělá, protože se v minulých letech neorganizovala pro obavy z traumatizující události pro přestárlé občany. Jednotlivé objekty jsou vždy předem pečlivě vybírány a jsou rozebírána jednotlivá rizika akce. Při cvičení se snažíme také o ohleduplnost a citlivý přístup k obyvatelům stacionářů, domů pro seniory nebo podobných zařízení. Prozatím uskutečněné akce ve Zlínském kraji proběhly bez problémů a senioři je zvládli bez obtíží. V podobných cvičeních chceme pokračovat i v dalších městech kraje.

Cvičení přihlížel i starosta Kunovic a další zástupci města.


kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail