hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

26.5.2005

 aktuality


Ve čtvrtek 26.5.2005 od 09.00 hod. se v Luhačovicích u vlakového nádraží uskutečnil Den s IZS.

Město Luhačovice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, Okresním ředitelstvím Policie ČR Zlín, Českým červeným křížem Zlín, Městskou policií Luhačovice, Sborem dobrovolných hasičů Luhačovice a s dalšími hosty

organizovali

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

V programu byly k vidění ukázky činnosti integrovaného záchranného systému Zlínského kraje při záchraně osob z motorového vozidla, jejich vytažení z vraku a následné ošetření, dále akce jízdní policie, ukázky výcviku policejních psů, ukázky historické hasicí techniky a další zajímavosti.

Součástí byla také prezentace civilní ochrany, informace pro občany v mimořádných situacích, výstavka osobních ochranných pomůcek přímo od výrobce z Gumáren Zubří, videoprojekce, zásahové vozidlo krizového štábu Zlínského kraje apod.

Za nádherného počasí navštívilo dopolední akci více než tisíc dětí a obyvatel Luhačovic.


 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail