hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

30.5.2005

 aktuality


Únik nebezpečné chemické látky v Rožnově pod Radhoštěm
hasiči zasahovali u úniku chlorovodíku

Dne 30.5.2005 v 08:30 hod. byli hasiči informováni o úniku nebezpečné chemické látky v Rožnově pod Radhoštěm.

Na místo okamžitě vyjela jednotka dobrovolných hasičů podniku MOBA s.r.o. s cisternou a rychlým zásahovým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v areálu soukromých firem došlo v jednom skladu k úniku kyseliny solné (chlorovodíku) na jedné z uskladněných nádrží.

Vzhledem k závažnosti případu úniku nebezpečné chemické látky byly na místo postupně vyslány jednotky profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí a ze Zlína s cisternami a speciálním protichemickým vozidlem. Jednotky byly dále posíleny sborem dobrovolných hasičů obce Rožnov pod Radhoštěm.

Hasiči zjistili, že v jednom ze skladů chemikálií došlo na přepravní nádobě s chlorovodíkem k poškození ventilu, ze kterého unikala látka odkapáváním. Hasiči zabránili dalšímu úniku a výpary chlorovodíku ve skladu byly sráženy vodní clonou. Malé množství chlorovodíku, které uniklo do okolí nádoby, bylo neutralizováno hydroxidy a následně zlikvidováno.

Při zásahu bylo evakuováno na pětadvacet zaměstnanců z blízkosti skladu, kteří se na pracoviště vrátili asi po hodině a půl zásahu. Při úniku chlorovodíku nebyl nikdo zraněn.

Pomocí speciálního čerpadla na chemické látky byl chlorovodík hasiči přečerpán do náhradní nádoby. Celkem bylo přečerpáno téměř tisíc litrů. Tím bylo také zabráněno větší chemické havárii a nebezpečná látka tak byla bezpečně zajištěna. Po celou dobu zásahových a likvidačních prací byli hasiči chráněni speciálními protichemickými obleky.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail