hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

13.5.2005

 aktuality


Den otevřených dveří na všech stanicích HZS Zlínského kraje
práci hasičů si přišlo prohlédnout na dva tisíce dětí

V pátek 13.5.2005 od 08:00 hod. byly veřejnosti otevřeny všechny stanice profesionálních hasičů ve Zlínském kraji.

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje každoročně v pátek třináctého Den požární bezpečnosti. Cílem tohoto dne je širší propagace požární ochrany u veřejnosti a představení jednotlivých hasičských sborů. Ve Zlínském kraji při této akci organizujeme dny otevřených dveří.

Během dne jsme ukázali zájemcům podmínky práce profesionálních hasičů a záchranářů ve Zlínském kraji, zásahovou techniku, výstroj i hasičskou výzbroj.

Hasiči připravili dětem velmi zajímavé prezentace z některých specifických oblastí záchranářských prací. Děti se seznámily se speciálním protichemickým oblekem, s dýchací technikou, s protipožárním oblekem a zacvičily si na stanovišti lezecké skupiny.

Novinkou na zlínské stanici bylo stanoviště oddělení prevence a výchovy. Dětem bylo předvedeno správné používání ručního hasicího přístroje, sděleny zásady při volání na tísňovou linku, velký zájem byl o osobní ochranu a vyšetřování příčin vzniku požárů.

Největší zájem byl již tradičně o prohlídku zásahové techniky, vyprošťovací zařízení, výškovou techniku a další základní hasičské vybavení.

V dopoledních hodinách si cestu na stanice našly především děti ze základních a mateřských škol, odpoledne pak rodiče i s těmi nejmenšími dětmi, ale také zájemci z dospělé populace a dokonce i několik seniorů. Během dne navštívilo třináct stanic v kraji přes dva tisíce dětí s jejich doprovodem.


stanice Zlín


stanice Morkovice-Slížany

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail