hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

9.6.2005

 aktuality


Zásah hasičů při úniku velkého množství nafty z kamionu na Uherskohradišťsku
bezohledné chování řidiče s ekologickým ohrožením

Dne 9.6.2005 ve 22:40 hod. byli hasiči požádáni o pomoc při likvidaci velkého množství uniklé nafty z kamionu.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště s jedním zásahovým vozidlem a speciálním protichemickým vozidlem.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na hlavním silničním tahu I/50, ve Starém Městě u hřbitova, je odstaven kamion. Z kamionu došlo k velkému úniku nafty z nádrže pohonných hmot. Hasiči uniklou naftu na silnici zasypali sorbenty a proražená nádrž byla utěsněna tmelem a tlakovou zátkou.

Řidič nejprve tvrdil, že k průrazu nádrže došlo u silničního obchvatu ve Starém Městě. Dalším šetřením se však zjistilo, že nádrž byla proražena v místě výstavby silnice Vážany - Polešovice. Řidič o průrazu nádrže věděl, ale přesto pokračoval v jízdě za neustálého úniku nafty na silnici. S kamionem dojel až k čerpací stanici OMV ve Starém Městě, kde chtěl naftu zachytávat do nádob. Protože na stanici žádné vhodné nádoby nebyly, pokračoval na stanici SHELL po hlavní cestě k Uherskému Hradišti. U hřbitova zastavil hlídce policie, odkud byli teprve informováni hasiči.

V Polešovicích museli např. hasiči použít k zasypání velkých kaluží nafty nejméně 150 kg sorbentů !!! Celý úsek 15 km znečištěných vozovek musel být hasiči postupně ošetřen proti možnému riziku ekologického ohrožení. Všechny likvidační práce byly ukončeny až po třech a půl hodinách zásahu !!!

Chování řidiče, které nelze okomentovat slušnými slovy, by mělo být varováním a poučením ostatním řidičům před podobnými případy.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail