hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

15.6.2005

 aktuality


Cvičení složek IZS při nehodě cisterny s nebezpečnou chemikálií v Chropyni

Dne 15.6.2005 v 09:15 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení složek IZS v Chropyni na Kroměřížsku.

Námětem cvičení byla dopravní nehoda osobního auta a cisterny s únikem nebezpečné chemické látky - kyseliny akrylové, vzájemná spolupráce složek IZS okr. Kroměříž a Zlín při řešení mimořádné události. Během cvičení se také testovalo vzájemné spojení jednotek na společném kanále IZS 112.

Na místo okamžitě vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže se třemi zásahovými vozidly. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na hlavní křižovatce silnic v obci došlo, při dopravní nehodě s cisternou, k úniku nebezpečné chemické látky.

Hasiči okamžitě uzavřeli prostor křižovatky proti vstupu nežádoucích osob a veškerá doprava byla hlídkami policie odkloněna na objízdné trasy. Vzhledem k závažnosti situace vyjela na místo i posilující jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se speciálním protichemickým vozidlem, cisternou a speciálním vozidlem na přepravu hasicího prášku.

V zasažené zóně museli hasiči pracovat jen ve speciálních protichemických oblecích. Z osobního auta byl vyproštěn zraněný řidič a přenesen do dekontaminačního stanoviště. Po jeho očistě byl předán zdravotníkům a odvezen do nemocnice vozidlem rychlé pomoci.

Hasiči dál na místě ochlazovali cisternu s chemikálií a po příjezdu posilující jednotky provedli neutralizaci chemikálie a likvidaci úniku. Celé cvičení bylo ukončeno asi po dvou hodinách, včetně dopravní uzavírky.

Cvičení přihlížela skupina specialistů, která zaznamenala průběh cvičení. Zjištěné poznatky budou sloužit pro výuku podobných zásahů a k odstranění nedostatků v praxi. Cvičení se účastnil i starosta města, který informoval obyvatele pomocí obecního rozhlasu.

Technická data kyseliny akrylové:

hlavní nebezpečí: žíravá hořlavá látka, která může samovolně bouřlivě reagovat
ochranné prostředky: úplný protichemický ochranný oblek
zóna nebezpečí: min. 30 metrů
použitelná hasiva: plné nebo tříštěné proudy vody, všechny druhy pěny, hasicí prášek, písek, oxid uhličitý
bod vzplanutí: 54 stupňů C


 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail