hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

20.6.2005

 aktualityPřechod operačního střediska hasičů v Kroměříži pod krajské operační středisko ve Zlíně
pokračující etapa budování jednotného operačního střediska HZS Zlínského kraje

V tomto týdnu dojde k přechodu operačního střediska Územního odboru Kroměříž pod Krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje ve Zlíně.

Je tak naplněna další etapa budování jednotného operačního střediska hasičů ve Zlínském kraji. V prvních letech výstavby krajského operačního střediska hasičů byla prováděna obslužnost pouze okresu Zlín. V loňském roce bylo přiřazeno řízení okresu Uherské Hradiště a v těchto dnech je připojován okres Kroměříž.

Naplňování vize Generálního ředitelství HZS ČR, o budování jednotných operačních středisek krajů, se tak ve Zlínském kraji dostalo do závěrečné fáze. Finálním přechodem pak bude operační středisko okresu Vsetín, které je plánováno na příští rok.

Tísňová linka 150 z okresu Kroměříž byla převedena na příjem do Zlína už v minulém týdnu. Dnes jsou tedy veškeré hovory z tísňových linek 150 a 112, mobilních i pevných operátorů, přijímány centrálně ve Zlíně. V těchto dnech probíhá přepojování jednotlivých technologií a společný výkon služby k zajištění nezbytného provozu. Po vyladění jednotného řízení výjezdu jednotek hasičů okresu Kroměříž ze Zlína bude činnost operačního střediska v Kroměříži ukončena.

Občané tuto změnu prakticky nepocítí, protože dnešní moderní technika umožňuje efektivní řízení jednotek z centrálního operačního střediska. K tomu jsou využívány i nejmodernější technologie, včetně datových map, které jsou průběžně aktualizovány. Přechodem pod jednotné operační středisko dojde také ke zrušení prodlev přepojovaných hovorů tísňového volání, které byly přijímány pro Kroměříž ve Zlíně.

S dlouhodobě plánovaným přechodem byla průběžně řešena i personální otázka. Jeden z pracovníků přechází na krajské operační středisko a další využili možnosti odchodu v důchodovém nebo předdůchodovém věku, včetně všech výsluhových nároků.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail