hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

21.6.2005

 aktuality


Rozsáhlý požár velkokapacitního seníku ve Starém Městě

Dne 21.6.2005 v 01:51 hod. byli hasiči informováni o rozsáhlém požáru seníku u Starého Města.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se dvěma cisternami. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru velkokapacitního seníku plemenářské stanice u Starého Města.

Po zjištění rozsahu požáru byl vyhlášen druhý stupeň a na místo byly vyslány jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Staré Město, Nedakonice, Babice, Kunovice a Buchlovice s celkem šesti cisternami. Po jejich příjezdu se všichni společně zapojili do hasebních prací s cílem zabránit rozšíření požáru na další budovy stanice. Voda z proudnic směřovala nejen na lokalizaci požáru, ale také na ochlazování betonového seníku, který byl vystaven enormnímu žáru.

Požár zcela zachvátil uskladněnou slámu a seno v celém objektu velkokapacitního seníku o rozměru asi 50 x 20 metrů. Sláma v balících byla vyskládána do výše více než šesti metrů.

Kolem 03.00 hod. se vlivem teplot uvolnila východní stěna seníku a její značná část spadla směrem k hasičům do bezpečnostní zóny. Hasičům se naplno otevřel hořící seník a jeho síla. Neustálou navážkou vody k místu požáru se hasičům dařilo držet lokalizaci požáru. Za další půlhodinu se začala propadat panelová střecha, která se uvolnila na několika místech. Kolem čtvrté ráno došlo ke zhroucení části západní stěny seníku.

Hasiči udrželi lokalizaci požáru až do ranních hodin, kdy se rozhodne o dalším postupu řešení této události. Vyskládaná nabalíkovaná sláma a některé stojící zdi seníku znemožňují hasičům efektivní hašení.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Uherského Hradiště bylo provedeno prvotní ohledání a zahájeno šetření. Na místo byl povolán také výjezd Policie ČR, který se připojil k vyšetřování. Podle dostupných informací nebyla v seníku přípojka elektrické energie. Předběžně byla určena pracovní verze příčiny vzniku požáru, kterou mohlo být samovznícení po nedbalostním uskladnění velkého množství vlhkého biomateriálu. Zároveň ale nebylo ani vyloučeno úmyslné jednání neznámé osoby. Celý případ je i nadále v šetření, zjišťují se důležité informace a zajišťují se stopy. Způsobené škody byly předběžně určeny do jednoho mil. Kč na uskladněném materiálu a nejméně jeden mil. Kč na budově seníku. Přesné škody budou majitelem vyčísleny později.

Při zásahu nedošlo ke zranění osob. Ustájená zvířata v plemenářské stanici byla mimo ohrožení. Jeden z prvních svědků události navíc pomohl jednomu z ustájených koní z blízkosti hořícího seníku do bezpečí.

aktualizováno

06:35 hod. - na místo byly vyslány další posilující cisterny z jednotky profesionálních hasičů Uherský Brod a z jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Hluk, Bílovice a další cisterna z Kunovic... na místě pracuje už 12 cisteren k dovážce vody a hašení !!!

07:00 hod. - odborníci se s majitelem na místě dohodli o dalším postupu likvidace požáru. Na místo byl povolán speciální nakladač, který bude vyvážet balíky ze seníku. Před jeho příjezdem provedou hasiči frontální útok na uhašení požáru.

08:00 hod. - hasiči provedli společný frontální útok ze dvou hlavních stran. Při hašení použili těžkou pěnu, která lépe ulpívala na balících slámy a utlumila hlavní plameny.

09:00 hod. - po dohašení horních ohnisek požáru zahájil svou práci speciální nakladač s dlouhým hydraulickým ramenem. Postupně byla z místa požáru odstraněna velká část jedné ze spadlých stěn a část balíků slámy, za neustálého prolévání vodou.

10:00 hod. - velitel zásahu rozhodl o ukončení prací nakladače z důvodu vysokého rizika možnosti pádu celé budovy seníku. Z bezpečnostních důvodů došlo k rozhodnutí o nutnosti nechat slámu vyhořet, což může trvat i několik dnů.

Na místě zůstala jedna jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Staré Město, která bude nadále dohlížet nad vyhořením a zabrání případnému rozšíření požáru.kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail