hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

22.6.2005

 aktuality


Účast hasičů na projektu bezpečných škol v Kroměříži

Ve dnech 21. a 22.6.2005 se profesionální hasiči z Kroměříže zúčastnili pilotního projektu bezpečných škol v Kroměříži.

Po oba dny jsme organizátorům akce zabezpečovali ukázku činnosti hasičského záchranného sboru, cvičného hašení budovy školy, ukázku naší výstroje i výzbroje. Děti prvního i druhého stupně ze Základní školy Zachar se mohly podívat na vybavení profesionálních záchranářů a hasičů. Ukázky byly doplněny stanovištěm osobní ochrany a ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech, kterou mají na starosti také profesionální hasiči.

Projekt bezpečných škol zahrnoval při akci cvičnou evakuaci dětí z budovy školy, osobní ochranu před požárem a návštěvu několika specializovaných pracovišť členů integrovaného záchranného systému.

Děti se tak dostaly nejen na stanoviště profesionálních i dobrovolných hasičů, ale i na stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kroměříž a Českého červeného kříže. Zde si osvojily zásady poskytování první pomoci a mohly si vyzkoušet jednoduché prostředky pomoci v případě zranění kamaráda.

Na dalších stanovištích se děti seznámily s činností vojáků Armády ČR v oblasti civilní ochrany a jejich pomocí při mimořádných událostech. Zajímavým stanovištěm byla osobní ochrana a pohyb v chemicky zamořeném prostředí, kde se děti chránily individuálními prostředky např. sáčky, pláštěnkami apod. Jeden z žáků si dokonce z domu přinesl soukromou ochrannou plynovou masku. Příjemným zpestřením odborné stránky celé akce byla i stanoviště pro zdokonalení fyzické zdatnosti a obratnosti.

Projekt bezpečných škol naplňuje koncepci a vizi státu o dostatečném informování veřejnosti v oblastech ohrožení mimořádnou událostí a správnou reakci na jejich zvládnutí ze strany veřejnosti. Projekt zahrnuje společnou činnost organizací ministerstev vnitra, školství, zdravotnictví atd., které se účastní jednotné koncepce ochrany obyvatelstva v ČR.

V případě dobrého hodnocení a zvládnutí celého projektu bude podobná akce nabídnuta i dalším školám. 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail