hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

20.9.2005

 aktuality


V úterý 20.9.2005 od 09.00 hod. se ve Vsetíně u zimního stadionu uskutečnil Den s IZS

Město Vsetín ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, Okresním ředitelstvím Policie ČR Vsetín, Českým červeným křížem Vsetín, Městskou policií Vsetín, Sbory dobrovolných hasičů obcí Vsetín, Rokytnice, Jasenka, Ústí, Liptál, Semetín a s dalšími hosty

organizovali

DEN S INTEGROVANÝM ZÁCHRANNÝM SYSTÉMEM

V programu byly k vidění ukázky činnosti integrovaného záchranného systému Zlínského kraje při záchraně osob z motorového vozidla, jejich vytažení z vraku a následné ošetření, dále ukázky výcviku policejních psů, ukázky historické hasicí techniky, výjezdových vozidel záchranářů a další zajímavosti.

Součástí byla také prezentace civilní ochrany, informace pro občany v mimořádných situacích, výstavka osobních ochranných pomůcek přímo od výrobce z Gumáren Zubří, videoprojekce, zásahové vozidlo a mobilní pracoviště krizového štábu Zlínského kraje apod.

Za vlídného počasí navštívilo akci více než tisíc dětí ze základních a středních škol ze Vsetína. 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail