hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

2.10.2005

 aktuality


Požár v objektu restaurace s diskotékou v Otrokovicích
evakuace stovky návštěvníků bez zranění

Dne 2.10.2005 v 04:12 hod. byli hasiči informováni o požáru na diskotéce v Otrokovicích.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic se dvěma zásahovými vozidly. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v restauraci s diskotékou došlo k požáru v prostoru strojovny kuchyňského a provozního výtahu.

Hasiči pronikli do zcela zakouřeného prostoru diskotéky a k místu požáru. V dýchacích přístrojích byl prozkoumán celý členitý komplex chodeb, barů, restaurace, jednotlivých místností diskotéky a všech sálů celé budovy. Požár byl uhašen pomocí vysokotlakého proudu vody a dále se nerozšířil. Celá budova byla hasiči odvětrána pomocí přetlakové ventilace. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Před příjezdem hasičů byla zaměstnanci organizována evakuace asi jednoho sta návštěvníků diskotéky, kteří byli vyvedeni přes nouzové východy. I přes značně pokročilou dobu a stav některých návštěvníků, byla evakuace zvládnuta personálem bez újmy na zdraví a bez dalších větších problémů. Provozní pracovník podniku se úspěšně pokusil o hašení požáru pomocí ručního hasicího přístroje a významně tak přispěl k zabránění jeho rozšíření.

Před východy z diskotéky a restaurace se shromáždilo větší množství lidí. V průběhu prvotní fáze zásahu hasičů musely hlídky policie zklidňovat alkoholem podpořené emoce některých evakuovaných, kteří se jen pomalu rozcházeli.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Požár zasáhl malou místnost s elektrickým rozvodem strojovny výtahu a rozvody elektrického vedení. Strojovna byla v prostoru spojovací chodby mezi horní restaurací a dolní diskotékou. Provoz restaurace byl ukončen kolem druhé hodiny. Místnost strojovny výtahu byla ze schodiště volně přístupná, a proto si vyšetřovatel na místo vyžádal výjezd kriminalistického technika policie. Na místě bylo zajištěno několik stop pro další zkoumání. Prozatím nebyla stanovena příčina vzniku požáru a je nadále ve společném šetření hasičů a policie. Požárem způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 100.000 Kč.

V daném případě se jedná již o druhý požár v tomto podniku za poslední tři měsíce. První požár vznikl v plynové kotelně po technické závadě na regulačním zařízení. Požár byl včas zpozorován, zaměstnanci uhašen a proběhl bez výjezdu jednotky hasičů.

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail