hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

10.10.2005

 aktuality


Cvičení hasičů záchranářů se dvěma vrtulníky v Otrokovicích
mimořádné taktické cvičení lezců na vysokých budovách

Dne 10.10.2005 ve 12:00 hod. bylo vyhlášeno velké společné taktické cvičení v podniku Barum Continental Otrokovice.

Cvičení bylo zahájeno simulovaným požárem v desátém patře správní budovy firmy. Několik nejvyšších pater bylo zadýmeno kouřem a následně byl vyhlášen signál požáru s nutnou evakuací osob. Do několika minut opustilo centrální středisko asi 300 zaměstnanců, kteří se převážně shromáždili před hlavním vchodem firmy. Zaměstnanci z posledních pater byli díky zadýmení chodeb vystaveni reálnému pocitu ztížené orientace za snížené viditelnosti a museli včas najít cestu k únikovým schodištím. Jiní zaměstnanci čekali až na příchod podnikových hasičů, kteří je vyvedli bezpečně ven za pomoci evakuačních masek.

Na místo cvičení se postupně sjeli profesionální hasiči podniku Barum Continental Otrokovice, které posílily další jednotky profesionálních hasičů z Otrokovic a ze Zlína. Kromě cisteren přijela i výšková technika s vysokozdvižnou plošinou a evakuačním košem. S jednou plošinou hasiči hasili požár a s plošinou Bronto 42 zachraňovali dva zaměstnance uvízlé v kanceláři sedmého patra.

Na místo cvičení byla vyslána lezecká skupina HZS Zlínského kraje ze stanice Kroměříž a Zlín. Za podpory policejního a armádního vrtulníku byla zahájena cvičná evakuace osob ze střechy 45 metrů vysoké budovy. Hasiči si postupně vyzkoušeli nejrůznější techniky záchrany a evakuace osob do vrtulníku pomocí lůžka i vaku, stejně jako záchranu v podvěsu. Lezci záchranáři vybudovali na střeše transportní lanové přemostění a část osob byla evakuována ze střechy na zem. Letečtí záchranáři si tak vyzkoušeli obě cesty střecha - vrtulník i střecha - zem.

Záchranáři poprvé cvičili za spolupráce dvou vrtulníků rozdílných složek IZS, což bylo náročné pro koordinaci záchranných prací a vzájemnou organizaci specialistů.

Cílem cvičení bylo efektivně koordinovat spolupráci záchranářů z různých složek integrovaného záchranného systému při práci ve výškách a za podpory letecké techniky. Je na místě ocenit práci organizátorů, kteří připravili pro cvičení vynikající podmínky a současně si prověřili možnosti evakuace zaměstnanců při simulovaném požáru. Zadýmení chodeb jen podpořilo navození skutečného stavu ohrožení a přiblížení reálné situaci požáru. Evakuace osob a uhašení požáru probíhalo v režii podniku a podnikových hasičů. Záchrana osob ze střechy a oken byla v režii profesionálních záchranářů HZS Zlínského kraje, Policie ČR a Armády ČR.

Cílem cvičení naopak nebylo prověřovat dojezdové časy zasahujících složek, které jsou známy již z dřívějších cvičení. Letecká technika proto byla připravena ke startu na letišti v Otrokovicích a výšková technika vyjížděla z místní stanice profesionálních hasičů.

Cvičení trvalo asi dvě hodiny a zaměstnalo více než třicet profesionálních hasičů z podniku Barum Continental Otrokovice, ze stanic HZS Zlínského kraje Otrokovice a Zlín, letecké záchranáře stanic HZS Zlínského kraje Kroměříž a Zlín. Dále se cvičení účastnili policisté a posluchači Střední policejní školy Holešov s lezci a figuranty, letecká služba Policie ČR a posádka vrtulníku Armády ČR. Přímo cvičení se tak účastnilo na pět desítek specialistů.

Podle předběžného vyjádření odborných pozorovatelů bylo cvičení po celou dobu organizováno s maximálním profesionálním přístupem a neukázalo žádnou podstatnou závadu či pochybení.

Druhá část cvičení leteckých záchranářů se přesunula před třetí hodinou odpolední nad nejvyšší budovu Zlína. Nad střechou sídla Krajského úřadu Zlínského kraje si specialisté cvičili práci s břemenem za podpory vrtulníku. I tady cvičení dopadlo velmi dobře a celý den byl uzavřen ve velmi kladném hodnocení.kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail