hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

5.11.2005

 aktuality


Rozsáhlý požár ve dvou sběrnách druhotných surovin v Chropyni

Dne 5.11.2005 ve 22:08 hod. byli hasiči informováni o požáru ve sběrnách odpadu v Chropyni.

Na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže (ZL) a Kojetína (PR) se třemi cisternami, které posílila jednotka profesionálních hasičů podniku Aliachem Chropyně a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Chropyně a Hulín. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru na prostoru dvou provozoven sběrných surovin nedaleko vlakového nádraží.

Už při příjezdu hasičů byl vidět větší požár, který zasáhl obytnou buňku soukromé firmy ve sběrně kovového odpadu a halu sousední soukromé firmy na sběr především papíru, ale také nebezpečných odpadů. V hale požár zasáhl velké balíky s lisovaným papírem, které byly naskládány až ke stropu a postupně prohořívaly.

Požár v hale sílil a hrozilo jeho rozšíření na další střechu sousední budovy. Přes hromady naskládaných balíků se hasiči obtížně dostávali k vnitřnímu požáru pod střechou haly. Zaměstnanci sběrných surovin použili na vyvážení balíků papíru vysokozdvižný vozík. Postupně byla hromada rozebírána a po balících vyvážena ven. Mimo halu byly balíky dál dohašovány hasiči z dobrovolných sborů. Profesionální hasiči se soustředili na lokalizaci požáru a zabránění jeho dalšímu šíření.

V okolí místa zásahu se hasičům nepodařilo připojit na hydrantovou síť z důvodu dlouhodobého nepoužívání a celkové závady jedné přípojky. Díky pomoci sborů dobrovolných hasičů byla zajištěna kyvadlová doprava vody k místu požáru.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo pouze předběžně ohledáno a v dalším podrobném šetření bude pokračovat za denního světla. Předběžně vyčíslená škoda byla odhadnuta nejméně na 500 000 Kč, ale bude dále upřesněna majiteli.

aktualizováno

6.11.2005
00:00 - byly ukončeny hlavní hasební práce a hasiči zahájili likvidační a dohašovací práce
00:30 - hasiči začali rozebírat požárem poškozenou střechu
01:30 - vyžádán výjezd výškové techniky na pomoc při rozebírání a dohašování střechy haly
02:00 - velitel zásahu si vyžádal pomoc těžkého nakladače na vyvážení odpadu papíru
05:30 - na místo přijel těžký nakladač na vyvážení odpadu
06:30 - přijíždí ještě jeden nakladač a práce se zrychlují
07:20 - výměna směn hasičů
08:30 - hasiči stále rozebírají vyvezené balíky s papírem a dohašují je
09:00 - na místo přijel vyšetřovatel hasičů k podrobnému ohledání místa požáru
09:30 - dobrovolní hasiči ukončili práce na vyvážení a dohašování balíků s lisovaným papírem

Během celého nedělního dopoledne prohledával vyšetřovatel pečlivě místo požáru s cílem najít odpověď k příčině vzniku požáru. Požár vznikl v jedné ze dvou mobilních buněk. Jedna sloužila jako kancelář firmy a druhá jako technický sklad. Právě v první z nich vznikl požár, který se dále rozšířil do okolí a na střechu skladu sousední firmy. Pod střechou sousední haly se dál požár dostal na uskladněné balíky s lisovaným papírovým odpadem, který také ve značné míře poškodil.

Vyšetřovatel dospěl k názoru, že požár mohl být založen dětmi, které si zde často hrály s otevřeným ohněm. To potvrdila i řada svědků z okolních domů. Důkladné ohledání místa požáru však ukázalo, že požár mohl být založen i úmyslně neznámým pachatelem, který se tak snažil maskovat násilné vloupání. Několik indicií nasvědčujících této možnosti je nadále ve společném šetření hasičů a policie. Vyšetřování se tedy prozatím soustřeďuje na potvrzení nebo vyloučení těchto dvou stanovených verzí. Požárem způsobené škody byly vyčísleny na 1,3 mil. Kč. 


6.11.2005

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail