hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

5.11.2005

 aktuality


Rozsáhlý požár na pile v obci Lubná

Dne 5.11.2005 ve 23:47 hod. byli hasiči informováni o rozsáhlém požáru pily v Lubné.

Na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže a Otrokovic se dvěma cisternami, které posílily jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Kroměříž, Lubná, Kvasice a Bílany. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k velmi rozsáhlému požáru místní soukromé pily.

Už při příjezdu hasičů byla celá budova a střecha v plamenech. Hasiči postupně rozvinuli šest proudů vody a začali s intenzivním hašením požáru. Vzhledem k rozsahu požáru a celkovému poškození budovy se hasiči především soustředili na rychlou lokalizaci místa a zabránění rozšíření požáru na uskladněné dřevo v blízkosti pily. Celá střecha i s eternitovým krytím se probořila do provozovny. Další a postupně padající části konstrukce střechy i krytiny ohrožovaly zasahující hasiče.

Hasičům se zásahem podařilo zabránit rozšíření požáru i na blízký odstavený nákladní vůz a velkokapacitní seník s uskladněnou slámou v balících.

Uvnitř hořící provozovny byly tanky s motorovou naftou (asi 400 litrů) a oleji. Dále jedna acetylenová tlaková láhev a plynová kamna se dvěma tlakovými lahvemi na PB. Poté, co hasiči pronikli v dýchacích přístrojích do vnitřních prostor, byly tlakové nádoby a nádoby s hořlavinami ochlazovány, aby se zabránilo výbuchu nebo většímu požáru. Pro větší účinnost hašení a ochlazování použili hasiči těžkou pěnu.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Kroměříže bylo místo pouze předběžně ohledáno a v dalším podrobném šetření se bude pokračovat za denního světla. Požár zcela zničil budova 20x40 metrů a veškeré vybavení provozovny pily. Způsobené škody byly předběžně odhadnuty nejméně na 3 mil. Kč, ale budou dále upřesněny majiteli.

aktualizováno

6.11.2005
01:00 - byly ukončeny hlavní hasební práce a hasiči zahájili likvidační a dohašovací práce
02:10 - hasiči začali s rozebíráním střešní konstrukce a likvidují drobná ohniska požáru uvnitř provozovny pily
10:00 - na místě zůstala jen místní jednotka sboru dobrovolných hasičů, která provádí dohlídku a dohašuje drobná ohniska
14:00 - na místo přijel vyšetřovatel hasičů a zahájil podrobné ohledání

Vyšetřovatel hasičů začal v odpoledních hodinách podrobně ohledávat místo požáru. Požár zničil veškeré vybavení pily, včetně strojů a zařízení na zpracování dřeva. Požárem byla zcela zničena kovová konstrukce střechy, která se zřítila do budovy. Vyšetřovatel zjistil, že ve 23:30 hod. slyšeli svědci výbuch, který silně rozvibroval skleněné výplně oken a dveří několika rodinných domů. Při ohledání byla nalezena acetylenová tlaková láhev poškozená vlastním výbuchem při požáru. Uvnitř haly to přispělo k velmi rychlému rozšíření požáru na celou budovu a její vybavení.
Požárem způsobené škody byly vyčísleny na 3,5 mil. Kč.

Ohledání přineslo zúžení vyšetřovacích verzí na tři možné příčiny vzniku požáru.
1. nedbalost při sváření a opravě pracovního stroje, odlétnutí žhavé okuje a zapálení hořlavého materiálu na pile
2. technická závada na elektroinstalaci budovy nebo strojů
3. samovznícení pilin uskladněných na hromadě uvnitř objektu pily
Zároveň jako nepravděpodobnou označil vyšetřovatel hasičů možnost úmyslného založení požáru.


6.11.2005

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail