hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

8.11.2005

 aktuality


Cvičení hasičů při úniku čpavku na zimním stadionu ve Zlíně

Dne 8.11.2005 v 09:00 hod. bylo vyhlášeno námětové cvičení na únik nebezpečné látky ve Zlíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami a speciálním protichemickým vozem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na přečerpávací stanici čpavku došlo k poškození vedení a úniku nebezpečné látky do ovzduší.

Hasiči provedli měření detektory, vyznačili nebezpečnou zónu a připravili se na průzkum místa havárie ve speciálních protichemických oblecích. K přečerpávací stanici bylo rozvinuto vodní vedení a vodní clonou byl unikající čpavek srážen k zemi. Hasiči průzkumem zjistili, že došlo k prasknutí sváru na trubce vedení chlazení s čpavkem. Na místo úniku byla přinesena pneumatická uzávěra, která byla navinuta na trubku a měla utěsnit svár.

Cvičení ukázalo, že zvládnout takovou "jemnou" práci, na trubce malého průměru, je v hrubých celogumových rukavicích ochranných obleků problém. Hasiči museli projevit značné úsilí a šikovnost ke zvládnutí tohoto úkolu. Když se jim podařilo trhlinu utěsnit a ucpávku natlakovat, tak provizorní opatření vydrželo jen asi deset minut. Hasiči zjistili, že standardně používané zařízení v takových podmínkách a v takovém provedení, nefunguje bezchybně.

Celému cvičení hasičů přihlížel metodik výcviku, který si velmi pochvaloval, že se při cvičení správně ukázaly nedostatky. Ty teď budou předmětem dalších diskusí a návrhů vhodnějších opatření. V praxi se tak znovu potvrdilo, že ani špičkové technické vybavení není zárukou automatického úspěchu, ale je stále nutné prověřovat naše možnosti v nejrůznějších podmínkách. Z tohoto pohledu mělo cvičení velký význam pro případ skutečné havárie.

Kromě samotného zásahu na únik nebezpečné látky si hasiči vyzkoušeli práci v protichemických oblecích a práci na dekontaminačním pracovišti. Během cvičení byl zablokován průjezd účelovou komunikací ke druhé ledové ploše areálu zimního stadionu.

Cvičení tohoto druhu probíhají každoročně. Jsou nutná nejen pro prověření vlastních schopností a technických možností hasičů, ale reagují i na měnící se podmínky a rozvoj technologií zimního stadionu ve Zlíně. Šlo především o změnu v souvislosti se zprovozněním druhé ledové plochy a zvětšení zásob čpavku. 

časový přehled cvičení

09:01 - příjem oznámení na tísňovou linku hasičů o úniku nebezpečné látky
09:03 - vyjíždí jednotka profesionálních hasičů ze Zlína
09:10 - příjezd vozidel hasičů k zimnímu stadionu
09:15 - po měření detektorem byla vyznačena nebezpečná zóna
09:31 - byl natažen deflektor, vytvořena vodní clona a zahájeno nasazení pneumatické ucpávky
09:41 - zabránění úniku čpavku, zahájení dekontaminace hasičů
09:50 - ukončení námětového cvičení


kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail