hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

10.11.2005

 aktualityprostor hlavního vchodu do budovy ředitelství HZS Zlínského kraje a náhradní boční vchod

Rekonstrukce hlavního vchodu do budovy hasičů ve Zlíně
návštěvníci a zaměstnanci musí využít náhradní boční vchod

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje upozorňuje veřejnost na dočasné omezení vstupu přes hlavní vchod do budovy sídla krajského ředitelství a požární stanice ve Zlíně na ul. Přílucká 213.

Dne 10.11.2005 začala celková rekonstrukce vnitřních prostor hlavního vchodu, která potrvá asi jeden měsíc. Po tuto dobu je možné ke vstupu využít pouze náhradní boční vchod. Směrové cedule navádí přicházející vlevo od hlavního vchodu, kde je možné vstoupit do budovy krajského ředitelství a požární stanice. V provizorních podmínkách zde bude nadále vykonávána informační a dozorčí služba.

Tlačítko ohlašování požáru je i nadále plně funkční v prostoru hlavního vchodu z venkovní strany ulice. Komunikační zařízení je pro veřejnost lehce dostupné. Návštěvníci oddělení prevence, státního požárního dozoru a dalších služeb musí dočasně využít také boční vchod.

Za způsobené komplikace se všem návštěvníkům předem omlouváme, ale sami máme zájem na vybudování příjemného a moderního vstupu do sídla hasičů ve Zlíně. Vnitřní rekonstrukce s sebou přinese nové uspořádání přijímacího prostoru, místo pro informační centrum, umístění systému elektronické docházky pro zaměstnance, ale také reprezentativní zázemí pro čekající návštěvníky a možnost prezentace sboru ve vstupním prostoru.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail