hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

12.11.2005

 aktuality
Požár vysokozdvižného vozíku v Otrokovicích

Dne 12.11.2005 ve 22:44 hod. byli hasiči informováni o požáru vozíku v areálu firem v Otrokovicích.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jedním zásahovým vozidlem, protože místní jednotka profesionálních hasičů z Otrokovic zasahovala tou dobou na požáru skládky odpadu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v areálu místních firem došlo k rozsáhlému požáru vysokozdvižného vozíku.

Před příjezdem jednotek hasičů se pracovníci soukromé firmy snažili požár hasit pomocí ručních hasicích přístrojů. Celkem jich na místo požáru přinesli osmnáct, a to ze svých kanceláří a výrobních hal. Při požáru jich použili deset a významně tak přispěli k zabránění rozšíření požáru na blízký hořlavý materiál a firmu.

Hasiči rozvinuli vysokotlaké vodní vedení a požár zcela uhasili. Další práce hasičů se soustředila na ochlazování jednotlivých částí vozíku se zásobou olejů a paliva. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Požár zničil celé řídící a ovládací zařízení vysokozdvižného vozíku a pohonnou jednotku. Požár vznikl na odstaveném vozíku, který se používal na odvoz lisovaného papírového odpadu. Stroj hořel v těsné blízkosti linky na balíkování papírového odpadu a díky včasnému zpozorování požáru na monitorovacích kamerách a rychlému zásahu zaměstnanců nedošlo k větším škodám.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci vysokozdvižného vozíku. Požárem způsobená škoda byla majiteli vyčíslena na 150.000 Kč.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail