hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

14.11.2005

 aktuality


Rozsáhlý požár ve spalovně nebezpečných odpadů v Chropyni
obce včas varovaly obyvatele před nebezpečím

Dne 14.11.2005 v 08:20 hod. byli hasiči informováni o požáru spalovny v Chropyni.

Na místo vyjely jednotky profesionálních hasičů z Kroměříže, Kojetína (PR) a Zlína, jednotka profesionálních hasičů podniku Aliachem a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Chropyně, Hulín a záložní jednotka dobrovolných hasičů Kroměříž.  Celkem na místo přijelo šest cisteren, dva technické vozy, vysokozdvižná plošina a speciální protichemický vůz ze Zlína. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru v prostoru spalovny a meziskladu s uloženým nebezpečným odpadem v areálu místních firem.

Jako první na místo přijeli profesionální hasiči podniku, kteří sídlí přímo v areálu firem. Po zjištění rozsahu požáru si velitel jednotky okamžitě vyžádal výjezd dalších posil. Přijíždějící hasiči rozvinuli několik proudů vody a snažili se zabránit rozšíření požáru do okolí. Po příjezdu dalších jednotek byla k hašení použita pěna. Hasiči zasahovali proti požáru ze země i z vysokozdvižné plošiny. Dodávka potřebného množství vody byla zajištěna z hydrantů v areálu firem. Uvnitř objektů museli hasiči zasahovat v dýchacích přístrojích a chránit se před nebezpečným kouřem.

Zasahující hasiči byli přímo ohroženi sérií výbuchů sudů s nebezpečným odpadem. Vybuchující vysoce hořlavé a nebezpečné látky vytvářely několikametrové plameny a hasiči museli při hasebním útoku postupovat velmi obezřetně.

Po dvou hodinách intenzivních hasebních prací byla zlikvidována hlavní část požáru. Nadále hasiči bojovali s drobnými ohnisky požárů ve spodních vrstvách hromady odpadů a mezi sudy. Po uhašení plamenů hasiči dál ochlazovali ohřáté a teplem vyduté sudy s nebezpečným odpadem.

Při požáru došlo k uvolnění nebezpečných látek do ovzduší. Díky prověřenému a funkčnímu systému varování a vyrozumění obyvatel byla veřejnosti, pomocí obecního rozhlasu, předána informace o požáru a vzniklém nebezpečí. Občanům bylo doporučeno, aby nevětrali, pokud možno nevycházeli a chránili sebe a své děti před nadýcháním kouře. Vlivem nízké inverze se mrak zplodin nedostal do vyšších vrstev a zůstal nad areálem firem. Dále se mrak posunul mimo obydlenou část města Chropyně na obec Zářičí. Obec Zářičí také provedla vlastní vyrozumění obyvatel s patřičným doporučením k ochraně.

Jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se speciálním protichemickým vozidlem provedla na místě požáru měření ke zjištění přítomnosti nebezpečných látek v ovzduší. Naměřené koncentrace nebezpečných látek nepřekročily kritické hodnoty pro přímé ohrožení života a zdraví obyvatel města. Hasiči měřili hodnoty kyanidu, čpavku, chloru a skupin nitridů (NOx).

Na místo přijeli vyšetřovatelé hasičů z Kroměříže i Zlína, kteří budou zjišťovat příčinu vzniku požáru. Požár zasáhl a poškodil část technologií spalovny, zničil její řídicí a ovládací část, poškodil nakladač, uložený odpad a zničil část budovy skladu. Jednatel soukromé firmy předběžně odhadl způsobené škody na 2 mil. Kč.

Hasiči zasahovali v minulosti v této spalovně už mnohokrát. Poslední rozsáhlý požár byl likvidován v červenci letošního roku. Informace byla zveřejněna i na našem webu - zde.

aktualizováno

Na úterý 15.11.2005 od 10:00 hod. je svolána mimořádná tisková konference HZS Zlínského kraje, která se uskuteční za přítomnosti zástupců obce Chropyně. Na tiskové konferenci budou zveřejněny důležité informace a nutná opatření k zamezení opakování podobných událostí.

15:00 hod. - v odpoledních hodinách proběhlo ohledání místa požáru. Zaměstnanci uvedli, že k požáru došlo po nalévání tekutých odpadů do technologií spalovny. Přesná příčina vzniku požáru nebo jeho iniciace je předmětem dalšího šetření.

16:00 hod. - vzhledem k častým dotazům na měření škodlivých látek v ovzduší zveřejňuji část zprávy velitele jednotky ze Zlína, který prováděl měření. "... po konzultaci s velitelem zásahu zjišťovala jednotka druhy látek uniklých do ovzduší a měření jejich koncentrací. Jednalo se o detekci látek vzniklých při požáru spalovny. Měření bylo provedeno pomocí prosávacích trubiček a měřícího zařízení OLDHAM. Použity trubičky na kyanid a nitridy (obecně jako skupina NOx) a doplněno i čidlo na čpavek a chlor. Výsledky u detekčních trubiček negativní a u čpavku pouze ve stopovém množství...".
Pro úplnost doplňuji, že měření proběhlo v době od 09:40 do 10:00 hod. a na několika místech od 0 do 100 metrů od spalovny.

18:00 hod. - končí dohlídka hasičů nad místem požáru, které je předáno zástupcům firmykpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail