hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

12.11.2005

 aktuality


Velitelské dny Územního odboru Uherské Hradiště
praktické školení velitelů jednotek dobrovolných hasičů

V sobotu 5.11.2005 se na stanici HZS v Uherském Brodě a v sobotu 12.11.2005 na stanici HZS v Uherském Hradišti uskutečnily "velitelské dny" pro velitele jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Naši odborníci z HZS v Uherském Hradišti učili a školili velitele dobrovolných hasičských sborů z celého okresu.

Náplní velitelských dnů bylo nejen informování velitelů o změnách v systému požární ochrany, ale i praktický výcvik.
Přednášky byly zaměřeny na letošní novelu vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany (základní početní stavy členů jednotek SDH obcí, zabezpečení plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany), informace o digitální síti Pegas, zásady radioprovozu v analogové síti, používání jednotlivých kanálů.

Při praktickém výcviku se velitelé seznámili s postupy záchrany osob při požárech, práce s lanovou technikou (vázání uzlů a kotvení lana) a vyzkoušeli si také slaňování. Získané dovednosti velitelé použijí při výcviku hasičů ve svých jednotkách.

Během celé akce probíhalo vzájemné sdělování zkušeností mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči.
Pro aktualizaci databází požární techniky, ohlašoven požárů v obcích a seznamů členů jednotek SDH obcí velitelé odevzdali požadované údaje.

Na závěr velitelského dne byly velitelům předány materiály a publikace pro podporu odborné přípravy členů jednotek SDH obcí.
Těchto dvou akcí se zúčastnilo celkem 54 velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů z okresu Uherské Hradiště.


kpt. Ing. Libor Bednařík
vedoucí odd. IZS a služeb

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail