hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

24.11.2005

 aktuality


Rozsáhlý požár výtvarného ateliéru ve Zlíně

Dne 24.11.2005 v 11:34 hod. byli hasiči informováni o požáru domu ve Zlíně.

 

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru celodřevěného zahradního domu, který sloužil jako výtvarný ateliér.

 

Už při příjezdu jednotky na místo byla celá vnitřní část budovy zasažena plameny. Hasiči rozvinuli několik proudů vody a začali s intenzivním hašením z několika stran. Hasiči museli zasahovat v dýchacích přístrojích a po prvotním sražení plamenů pronikli do místností domku. Uvnitř použili k větší účinnosti hašení pěnu a hlavní požár byl brzy zlikvidován. Další hodinu trvaly dohašovací práce a likvidace malých ohnisek požáru pod střechou.

 

Majitelé domku měli obavu o svého syna, který v ateliéru přebýval. Naštěstí byl syn mimo město a rodina se uklidnila. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

 

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Příčina vzniku požáru je nadále v šetření. Informace budou aktualizovány v podvečerních hodinách.

 

aktualizováno

 

V 17:00 hod. vyšetřovatel ukončil šetření na místě požáru. Jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru byla předběžně určena závada na elektroinstalaci některého ze spotřebičů. Zítra vyšetřovatel bude pokračovat ohledáním vnitřního prostoru krbu pro potvrzení nebo vyloučení možnosti odlétnutí zbytků žhavých částí po topení. Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 250.000 Kč. Sto tisíc korun připadá na stavební část domku a zbylá hodnota na zničenou elektroniku a obrazy umělce. Při šetření bylo vyloučeno úmyslné založení požáru.

 

Dne 25.11.2005 znovu vyšetřovatel hasičů vyjel na místo požáru, aby se podrobně podíval na možnost vzniku požáru od žhavých částí z krbu. Po hodině zkoumání stop dospěl vyšetřovatel k jednoznačnému závěru, že požár skutečně vznikl odlétnutím žhavých částí z otevřeného krbu. Svědci před požárem potvrdili, že viděli stoupat z komína krbu kouř, a to v době, kdy byl domek již opuštěný.

 

 

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail