hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

4.5.2006

 aktuality


Hejtman Zlínského kraje přijal a ocenil členy dobrovolných hasičů

U příležitosti svátku Svatého Floriána, patrona hasičů, přijal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš delegaci padesáti dobrovolných hasičů z celého regionu.

V sídle Zlínského kraje jim hejtman poděkoval za jejich obětavou činnost. Představitelé Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresů Zlínského kraje, mezi nimiž byli dlouhodobě aktivní členové i příslušníci nejmladší generace, úspěšní například v soutěžích, obdrželi z rukou reprezentantů kraje dary a pamětní listy. Dorostenci měli i možnost svézt se historickým Baťovým výtahem.

„Chtěl bych vám všem vyjádřit úctu za to, že umíte přispěchat na pomoc všude tam, kde vaši spoluobčané volají o podání pomocné ruky. O tom, že to nebývá jen v ojedinělých případech požárů, ale při mnoha jiných složitých situacích, jsme se mohli znovu přesvědčit v průběhu minulých zimních měsíců, kdy jste odvedli obrovský kus práce při likvidaci následků sněhové kalamity nebo povodní,“ řekl ve svém projevu Libor Lukáš, který považuje dobrovolné hasiče za nedílnou součást a stabilní oporu integrovaného záchranného systému.

Hejtman také vyzdvihl důležitou společenskou funkci dobrovolných hasičů. „Jsou mnohdy hlavními organizátory místního společenského i kulturního života, pomáhají udržovat staré lidové tradice, zajišťují úklidy v obcích a nezištně asistují všude tam, kde je to zrovna třeba – a to vše po práci, ve svém volném čase,“ konstatoval Libor Lukáš.

Zlínský kraj činnost dobrovolných hasičů podporuje i ze svého rozpočtu. Letos rada schválila rozdělení milionové dotace pro činnost sborů na území regionu.

Mezi oceněnými hasiči byli i dva zástupci HZS Zlínského kraje. Nejlepší sportovci Pavel Sádecký a Petr Beníček obdrželi rovněž děkovné a pamětní listy za dlouhodobou a příkladnou reprezentaci na hasičských soutěžích doma i v zahraničí.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail