hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

7.5.2006

 aktuality


Slavnostní otevření nové zbrojnice v obci Neubuz

Dne 7.5.2006 byla slavnostně otevřena nová zbrojnice dobrovolných hasičů v obci Neubuz na Zlínsku.

Po slavnostní mši u místní kapličky byla posvěcena a otevřena zcela nová zbrojnice dobrovolných hasičů v obci Neubuz. Slavnostního přestřižení pásky se ujal starosta obce pan Miroslav Dubovský st.

Čtyřicetičlenný sbor místních dobrovolných hasičů uvítal při slavnosti také dobrovolné hasiče z okolních obcí. Nová budova zbrojnice byla postavena na původním místě staré stanice. Ta už dosloužila a její rekonstrukce by nebyla dobrou investicí. Dobrovolní hasiči potřebovali nové a dostatečné prostory na setkávání, ale především pro práci s mládeží. Proto bylo rozhodnuto o demolici a postavení zcela nového objektu, jehož investice přesáhly dva miliony korun.

Budova nové zbrojnice sousedí s obecním úřadem a poskytuje stání pro dva zásahové automobily, místo pro další hasičskou techniku, společenskou místnost a zázemí pro práci dobrovolných hasičů.

Při slavnostním otevření byla rovněž předána tři významná ocenění za věrnost. Čestné vyznamenání předal zasloužilým hasičům starosta Okresního sdružení hasičů Zlín Jiří Požár.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail