hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

17.5.2006

 aktuality


Velké taktické cvičení složek IZS ve Valašském Meziříčí
simulovaný únik fenolu se dostal mimo areál firmy
hasiči podniku Deza jsou na nejvyšší profesionální úrovni

Dne 17.5.2006 se v podniku Deza ve Valašském Meziříčí uskutečnilo velké taktické cvičení při úniku nebezpečné látky.

Účelem cvičení bylo prověřit činnost složek integrovaného záchranného systému Zlínského kraje při zdolávání havárie s nebezpečnou látkou. Záchranáři se měli seznámit s podmínkami při likvidaci havárie s nebezpečnou látkou - fenolem a spolupracovat se zaměstnanci firmy DEZA a.s. při evakuaci osob.

Cvičení si kladlo za cíl prověřit celou řadu důležitých řídících a organizačních prvků při řešení takovéto mimořádné události. Šlo nejen o vlastní činnost zásahu a řízení složek IZS, ale i prověření funkčnosti vzájemné komunikace a zapojení dalších subjektů a organizací.

Konkrétním námětem cvičení pak bylo vyřešit mimořádnou situaci při úniku fenolů z kotle diskontuální destilace ve výrobně. Simulovaně došlo k netěsnosti na přírubovém spoji kotle. Vytékající fenol se částečně kondenzoval do záchytné jímky a částečně vytvářel aerosolový mrak, který byl unášen jihozápadním větrem i mimo areál firmy. Kapalina byla rozstříkávaná do okolí a potřísnila několik zaměstnanců.


V 09:00 hod. byl vyhlášen poplach. Jako první na místě zasahovali profesionální hasiči podniku Deza, kteří byli schopni přijet na místo události do jedné minuty. Z vodní lafety okamžitě vytvořili vodní clonu, kterou začali srážet aerosolový mrak plynu na zem. Ve speciálních protichemických oblecích začali prohledávat místo havárie a postupně vynosili patnáct zraněných zaměstnanců. Zaměstnanci potřísnění fenolem byli okamžitě očišťováni v pevných sprchách u těchto chemických provozů, vysvlékáni z kontaminovaného oblečení a odnášeni do připravených sanitních vozů hasičů. Hasiči zastavili další únik fenolu a uniklé látky postupně zlikvidovali.

Současně podnik začal vyhlašovat v areálu informaci o probíhajícím cvičení. Z několika budov byla zahájena řízená evakuace zaměstnanců. Asi šedesát jich opustilo pracoviště a další se zapojili do pomocných prací při cvičení.

Zranění zaměstnanci byli odváženi do druhého dekontaminačního sektoru ve vnějším pásmu zásahu. Tam si je převzali další hasiči, kteří je znovu důkladně očistili a předali připraveným pracovníkům zdravotnické služby. Po roztřídění zraněných a určení diagnóz byli všichni odvezeni do nemocnice k hospitalizaci.

Vlivem větru došlo k posunu plynového mraku mimo areál podniku. Policisté a strážníci okamžitě uzavřeli průjezd hlavním silničním tahem kolem podniku Deza. Uzavírka trvala přesně 62 minut a velmi výrazně zkomplikovala dopravu ve Valašském Meziříčí.

Po odvozu zraněných zaměstnanců museli projít dekontaminací i všichni hasiči a zasahující technika. Pomocný opěrný bod byl vytvořen z jednotky profesionálních hasičů ze Zlína, která přijela na místo za padesát minut i se speciálním protichemickým vozidlem.

Do cvičení bylo zapojeno na padesát hasičů, sedmadvacet policistů a strážníků, dvě výjezdové skupiny zdravotníků, pracovníci krajské hygienické stanice, pracovníci odboru životního prostředí města a další odborníci. Cvičení trvalo asi dvě hodiny.


Po skončení cvičení se jednotlivé složky IZS setkaly na prvotním vyhodnocení. Všichni ocenili zástupce podniku Deza a.s. za umožnění takového velkého cvičení, čímž podnik prokázal ochotu spolupracovat při vzniku mimořádných událostí v jejich areálu.

Cvičení se zúčastnili i odborní pozorovatelé hasičů a zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje. Experti se shodli, že zásah podnikových hasičů byl na nejvyšší profesionální úrovni a mnohé odborníky hasiči překvapili perfektním provedením zásahu. Při tomto cvičení se poprvé v praxi prověřovaly schválené vnitřní i vnější havarijní plány, které má podnik schválené, a plní tak svou zákonnou povinnost.

Zjištěné nedostatky budou zapracovány do dalších plánů cvičení a budou sloužit ke zlepšení vzájemné činnosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Mezi problémy se objevily poznatky např. k lepší komunikaci se zástupci města, vhodnější umístění velitelského štábu, zajištění včasné dostupnosti relevantních informací pro řídící pracovníky apod.


Pořadí

Jednotka

Technika

1

HZS DEZA,a.s.

 

CAS 60/8200/2500 S3R
TA L1
CAS 32/8200/800 S3R
PHA 60/8500/2500 S3R
PHA 32/3000/6000 S3R
Sanita
Sanita

2

HZS Zlínského kraje
stanice Valašské Meziříčí

CAS 24/2500/250 M2T
CAS 32/8200/800 S3R
PPLA – kontejner
VEA L2

3

HZS Zlínského kraje stanice Vsetín

CAS 24/3500/400 M3Z

4

HZS Zlínského kraje
stanice Zlín

CAS 24/3200/500-M3Z
TA S1
KHA 2000/2500/3000 – S3

5

JSDH obce Rožnov p.Radhoštěm

CAS 32/8200/800-S3R

6

Územní středisko Zdravotní záchranné služby Valašské Meziříčí

RZS
ZLS

7

Policie ČR Valašské Meziříčí

osobní automobily

8

Městská Policie Valašské Meziříčí

 

osobní automobily

9

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

osobní automobily

10

Odbor životního prostředí a zemědělství 

osobní automobil

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail