hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

25.5.2006

 aktuality


Únik čpavku na zimním stadionu ve Zlíně

Dne 25.5.2006 v 07:54 hod. byli hasiči informováni o úniku čpavku na zimním stadionu ve Zlíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se speciálním protichemickým vozidlem, dvěma cisternami a jedním technickým vozidlem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že uvnitř zimního stadionu došlo u sportovní plochy k úniku čpavku.

V tomto období mimo hlavní sezonu provozu zimního stadionu se každoročně provádí čištění chladicího systému. Po celou dobu chlazení dochází totiž k usazování nečistot a provozních olejů z kompresorů, které se musí odstranit.

Dva pracovníci prováděli technickou údržbu a servis chladicího systému ledové plochy. V šachtách vedení čpavku pod ledovou plochou zjistili netěsnost jednoho ventilu, když odpouštěli čpavek při tzv. odolejování vedení.

Při servisu měli u sebe plynové ochranné masky, které také použili, a proto nebyli zraněni. Při úniku čpavku byl spuštěn bezpečnostní systém sprchování a vodou byl čpavek srážen na zem šachty.

Unikající čpavek se dostal do hlavního sálu zimního stadionu, který byl částečně zamořen. Několik zaměstnanců opustilo své pracoviště a museli vyjít mimo budovu stadionu.

Hasiči v dýchacích přístrojích prohlédli místo úniku a po celou dobu zásahu měřili koncentrace čpavku. Celý stadion byl otevřen a postupně odvětrán přes velké únikové východy. Při úniku a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Množství uniklého čpavku nemohlo ohrozit obyvatele okolních domů a představovalo jen lokální a krátkodobé riziko uvnitř zimního stadionu.

Je na místě připomenout také správnou reakci zaměstnanců zimního stadionu, kteří učinili všechna hlavní bezpečnostní opatření okamžitě po zjištění úniku a před příjezdem hasičů. Mezi tato opatření počítáme uzavření hlavního přívodu čpavku z chladicí stanice do stadionu, použití plynových masek, spuštění skrápěcího systému a evakuaci zaměstnanců.

Ze složek integrovaného záchranného systému dorazila ke stadionu jako první hlídka Policie ČR, která pomáhala s evakuací lidí.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail