hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

22.6.2006

 aktuality


Den složek IZS ve Valašském Meziříčí

Dne 22.6.2006 se ve Valašském Meziříčí uskutečnil Den složek IZS.

Město Valašské Meziříčí si na akci pozvalo Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, Policii ČR, Český červený kříž Zlín, Městskou polici Zlín, Armádu ČR, ADRU a další hosty.

V programu byly k vidění ukázky činnosti integrovaného záchranného systému kraje při záchraně osob z motorového vozidla po útoku výtržníků, jejich vytažení z vraku a následné ošetření, dále ukázky výcviku policejních psů, ukázky dětí ze Sboru dobrovolných hasičů obce Hrachovec apod.

Několik set dětí se mohlo během dopoledne seznámit s technikou záchranářů a policistů. Děti shlédly připravené ukázky a vyzkoušely si různé výstroje i výzbroje připravené v jednotlivých expozicích.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail