hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

25.9.2006

 aktuality


Cvičení hasičů při úniku chlóru v nemocnici ve Vsetíně

Dne 25.9.2006 v 08:10 hod. bylo vyhlášeno taktické cvičení na únik chlóru v nemocnici ve Vsetíně.

Námětem cvičení byl únik chlóru u nemocniční čističky odpadních vod. Při výměně tlakové nádoby s chlórem došlo k poškození ventilu a zasažení jednoho pracovníka v prostoru chlorovny. Automatický varovný systém informoval o úniku chlóru a následně byla na linku 112 ohlášena havárie.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína se dvěma cisternami. Hasiči vyhradili zasažený prostor, oblékli se do ochranných obleků s dýchacími přístroji a s detektory. Po průzkumu čističky a chlorovny byl nalezen jeden zraněný zaměstnanec nemocnice. Byla mu přiložena dýchací maska a na nosítkách byl vynesen do bezpečí.

V dekontaminační zóně byl zraněný očištěn a byla mu poskytnuta další pomoc. Hasiči uzavřeli unikající ventil, překontrolovali koncentraci chlóru a prošli dekontaminační zónou. Celému cvičení přihlížel velitel stanice, který zásah vyhodnotí a zjištěné poznatky budou sloužit k dalšímu zdokonalování hasičů. Podobná cvičení jsou pro hasiče důležitá a prověřují jejich připravenost na podobné havárie v praxi. Při cvičení se prověřila i průjezdnost techniky hasičů a dojezdové časy po nahlášení havárie.

Cvičení bylo naplánováno společně s nemocnicí, protože je to jeden z mála podniků, který má stále technologii čističky vod s chlórem. Cvičení bylo také pojato jako lokální akce bez podpory dalších jednotek hasičů. Do cvičení se zapojili zaměstnanci nemocnice, hlídka Policie ČR a strážníci Městské policie Vsetín.

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail