hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

1.11.2006

 aktuality


Hasiči ve Vsetíně trénují své mladší kolegy v odvětvování
hasiči se připravují na rychlé odstraňování stromů

Dne 1.11.2006 si profesionální hasiči ve Vsetíně začali trénovat své mladší kolegy v rychlém odvětvování stromů.

Větrné počasí zavítalo také do Zlínského kraje, ale prozatím jsme během posledních dvou dnů museli vyjíždět jen ke dvěma případům odstraňování spadlých stromů. Naopak blížící se zima a zkušenosti z loňského roku nás nutí pečlivě se připravovat na různé technické zásahy ve ztížených terénních i klimatických podmínkách. Mezi ně patří i zásahy na odstraňování spadlých stromů.

Právě hasiči na Vsetínsku vyjíždějí každoročně k desítkám až stovkám spadlých stromů, které je nutné urychleně odstranit. Takové zásahy jsou velmi časté při podzimních větrných smrštích, bouřkách, ale také po prvním větším přívalu sněhu.

Základem zvládnutí takové technické pomoci je velmi dobrá práce s motorovou pilou. Kvalitní dovednosti získávají hasiči až opravdovou praxí, kterou nemůže nahradit žádný základní kurz. V kurzech hasiči získávají správné návyky, seznamují se s pravidly bezpečnosti, ale učí se i taktiku zásahu. Při skutečných akcích jsou však často postaveni do situace, která je pro ně nová a přesto ji musí vyřešit.

Mezi ztížené odstraňovaní spadlých stromů patří zásahy v terénu, při zavalení osob, aut, domů apod. Hasiči musí postupovat rychle a zároveň bezpečně. Na jejich správných reakcích jsou závislé nejen včasné záchrany lidských životů, ale i ochrana majetku, velmi často se jedná o rychlé uvolnění komunikací a zabránění dopravním nehodám. V řadě případů zasahují hasiči také při poškození elektrického vedení, které zasáhne padající strom a hrozí vznik požáru.

Zkušení hasiči začali dnes ve Vsetíně trénovat mladší kolegy, kteří jsou nově po kurzu práce s motorovou pilou nebo nemají mnoho zkušeností. Jejich úkolem je rychle zvládat odvětvování kmenů padlých stromů. Pro tyto účely vytvořili hasiči speciální trenažér, který simuluje strom s mnoha větvemi. Správný postup a směr odvětvování, sklon pily, změny těžiště kmene, tak to jsou jen některé z trénovaných dovedností.

Jednoduchý simulátor je vlastně holý kmen, ve kterém jsou pilou vyřezány otvory a do nich jsou vtlučeny dřevěné kolíky. Po jejich odřezání se zbytky z kmene jednoduše vyrazí a mohou je nahradit další kolíky. Takový způsob tréninku je možné praktikovat přímo na stanici, je možné simulovat nejrůznější situace a sklony kmene. Zároveň takové cvičení šetří čas hasičů, který by jinak ztratili výjezdem do lesa. Zdokonalování techniky odvětvování si hasiči zpestřují soutěží o dosažení nejlepšího času s patřičnou odměnou. Hasiči přiznávají, že takový simulátor není jejich výmyslem, ale při jeho vytváření se inspirovali na soutěži dřevorubců.
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail