hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

5.5.2007

 aktuality


Bilanční zpráva jarních požárů ve Zlínském kraji
poslední tři týdny ve znamení desítek požárů v přírodě

V období od začátku víkendu 13.4. do prvních vydatných dešťů dne 5.5.2007 vyjížděli profesionální i dobrovolní hasiči na likvidaci 41 požárů v přírodním prostředí. Většinou se jednalo o požáry suché trávy, ale i o požáry v lesích, včetně rozsáhlých zásahů na mladém porostu nebo klestu např. u Přílep na Kroměřížsku nebo na patnáctikilometrovém úseku u železniční tratě od Záhlinic po Napajedla.

V tomto období tří týdnů řešili hasiči dalších 17 požárů odpadů na volném prostranství nebo na skládkách. Z nich byl nejvážnější a opakovaný zásah dne 28.4.2007 v Nětčicích na Kroměřížsku, a to po požáru na okresní skládce komunálního odpadu. K těmto výjezdům je však nutné započítat ještě další zhruba desítku výjezdů, po kterých se ukázalo, že šlo o planý poplach z důvodu nenahlášeného pálení odpadu.

požáry / okres KM UH VS ZL kraj
lesy, příroda 8 6 10 17 41
odpad 6 2 4 5 17

Období sucha, ať už jarního nebo letního, je pro hasiče velmi náročné. Nezřídka se požáry kumulují do víkendových dnů a jednotlivé výjezdy se překrývají. Zásahy jsou náročné na organizaci vyslaných jednotek, stejně jako i na dlouhodobost některých zásahů. Samostatným problémem jsou pak zásahy v těžko dostupných místech a v terénu, kde jsou problémy jak s dodávkou vody, tak i se zásahem proti plamenům.

HZS Zlínského kraje by rád poděkoval občanům, kteří jsou všímaví ke svému okolí a rychle přenáší informace o podezření z požárů na tísňové linky 150 nebo 112. Jen spojení včasná informace - výjezd hasičů - rychlý a odborný zásah, dokáže účinně bojovat s nebezpečím velkých požárů např. v lesích nebo na otevřených přírodních plochách. Nejde tak jen o samotnou ochranu porostu, ale v mnoha případech i o ochranu živočichů a životního prostředí.

Největší tíha odpovědnosti ale stále leží na samotných občanech. Ti nejčastěji svou nedbalostí způsobí požár, nedbají rad hasičů, plošně vypalují suchou trávu nebo spalují bioodpad i v době velkého sucha a větrného počasí. Dalším velkým problémem je odhazování nedopalků cigaret, které je nebezpečné nejen při pobytu v přírodě, ale i při jejich vyhazování za jízdy z motorových vozidel. Bez zajímavosti jistě není ani fakt, že tyto požáry téměř vždy způsobují dospělé osoby a jen výjimečně děti.

Dne 4.5.2007 v 17:21 hod. byli hasiči informováni o požáru louky nedaleko Bohuslavic u Zlína.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína se dvěma cisternami a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Bohuslavic a Salaše. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že u obce došlo k požáru suché trávy na louce.

Před příjezdem hasičů se snažili rozšiřující se požár zastavit občané a jeho úplné uhašení provedli až hasiči proudem vody. Zásahem se podařilo zabránit zasažení remízků a dalšího porostu v okolí. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů ze Zlína bylo místo požáru ohledáno. Vyšetřovatel zjistil, že požár způsobil místní občan svou nedbalostí, když na louce spaloval suchou trávu a došlo k rozšíření požáru na plochu asi 50 x 100 metrů. Jeho přestupek byl vyřešen na místě v blokovém řízení.

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail