hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

7.5.2007

 aktuality


Požár nákladního tahače a následná dopravní nehoda na železničním přejezdu u Jablůnky
před přijíždějící lokomotivou stačili hasiči včas opustit přejezd a místo požáru

Dne 7.5.2007 v 00:00 hod. byli hasiči informováni o požáru nákladního auta na železničním přejezdu u obce Jablůnka.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína s rychlým zásahovým vozem JEEP a jednou cisternou, dále jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí s jedním zásahovým vozem, jednotka profesionálních hasičů podniku ČD z Přerova se dvěma cisternami a jednotka sboru dobrovolných hasičů z Jablůnky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že mezi obcí Jablůnka a Bystřička došlo v prostoru železničního přejezdu k požáru nákladního tahače zn. Scania.

Jako první na místo přijel rychlý zásahový vůz hasičů ze Vsetína, který dorazil do deseti minut od výjezdu. Hasiči bleskově natáhli vysokotlaké vodní vedení a snažili se požár auta uhasit. Po několika minutách hašení se však ozval známý zvuk světelného výstražného zařízení přejezdu a spustily se závory. Velitel zásahu okamžitě přikázal ukončit hašení a urychleně opustit prostor přejezdu i se zásahovým vozem.

Hasičům se podařilo včas vyjet s vozem JEEP z přejezdu a po velmi krátké chvíli přijela lokomotiva, která čelně narazila do boku zadní části stále hořícího tahače. Po nárazu byl vrak vozu odhozen za přejezd do prostoru druhé koleje a lokomotivě se podařilo zastavit až po dalších asi sto metrech. Při požáru a dopravní nehodě nebyl nikdo zraněn, pouze strojvedoucí utrpěl lehký šok, když nedokázal střetu zabránit.

Hasiči se vrátili zpět do kolejiště a dokončili hasební práce. Zásahem se podařilo zabránit dalšímu rozšíření požáru na zadní nápravu a na nádrže s palivem. Po uhašení plamenů bylo nutné očistit přejezd od zbytků vraku a drážním hasičům se podařilo na ocelovém laně vytáhnout ohořelý tahač z kolejiště mimo trať.

Požár a následná dopravní nehoda si vyžádala omezení jak v silniční dopravě, tak i na železnici. Provoz na silnici I/57 byl částečně odkláněn hlídkami policie a kamionová doprava se řadila do kolony. Zastavila se také železniční doprava na trase Vsetín - Valašské Meziříčí.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů bylo místo požáru ohledáno. Řidič tahače uvedl, že už před příjezdem k železničnímu přejezdu pociťoval na voze pokles výkonu, a když před kolejemi podřadil, tak došlo k závadě a úniku tlaku. Vozidlo se zastavilo uprostřed přejezdu. Řidič vystoupil a všiml si začínajícího požáru pod kabinou. Plameny se začaly šířit a on sám jim nedokázal čelit.

Požár zničil kompletně kabinu i motorový prostor tahače a způsobil předběžně škodu za 900.000 Kč. Policie zadokumentovala místo události a dál případ šetří v oblasti dopravní nehody. Předběžné odhady škod na lokomotivě byly vyčísleny na nejméně 100 tis. Kč. Požár poškodil i část gumového přejezdu kolejiště. Své šetření zahájil na místě i inspektorát železniční dopravy.

aktualizováno

V dopoledních hodinách přijel vyšetřovatel hasičů znovu na místo požáru, aby důkladně ohledal vrak tahače. Šetřením na místě bylo vyloučeno nedbalostní nebo úmyslné jednání vedoucí k požáru. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru byla technická závada na palivovém vedení nebo v elektroinstalaci. Vůz bude odtažen do servisu, kde se podrobí dalšímu zkoumání při jeho rozmontování.

HZS Zlínského kraje velmi úzce spolupracuje s odborníky a inspektory ČD, kteří se důkladně zajímají o průběh celé události. Inspektorům byly poskytnuty k dalšímu šetření záznamy hovorů a časová posloupnost komunikace operačního střediska HZS Zlínského kraje a operačního střediska drážních hasičů. HZS Zlínského kraje disponuje nejmodernější technikou, která zaznamenává veškerou hlasovou, telefonní i radiovou komunikaci do přehledů s vteřinovým rozlišením.


V souvislosti s nárazem elektrické lokomotivy do hořícího tahače vyvstala otázka o postupu záchranářů a informování pracovníků železnice o uzavření provozu na trati a vypnutí proudu v trolejích.

Operační důstojník HZS Zlínského kraje zaznamenal tento časový sled:

00:00 - patnáct sekund po půlnoci přijímá telefonní centrum tísňového volání TCTV 112 Zlín hlášení řidiče o požáru auta
00:02 - vyjíždí první jednotka hasičů ze Vsetína
00:02 - operační důstojník HZS ZLK informuje operační středisko drážních hasičů v Přerově, žádá vypnutí proudu i zast. dopravy
00:11 - rychlý zásahový vůz JEEP hasičů je na místě požáru
00:12 - operační důstojník dostává informaci od pracovníků železnice, že došlo k vypnutí proudu v trolejích
00:18 - velitel zásahu hlásí spuštění zvukového a světelného výstražného zařízení přejezdu a pokles závor
00:18 - ve stejné minutě přichází od policie informace, že se pracovníkům ČD nepodařilo zastavit jednu lokomotivu
00:19 - hasiči urychleně opouští železniční přejezd a ve stejné minutě dochází k nárazu lokomotivy do tahače

00:34 - likvidace požáru
01:45 - vytažení vraku tahače z kolejiště
02:00 - úklidové práce na přejezdu
02:15 - uvolněna silniční doprava, rozjezd kolony kamionů
02:30 - průjezd prvního osobního vlaku po jedné uvolněné koleji

Strojvedoucí na místě nehody uvedl, že právě vypnutí elektrického proudu v trolejích mělo za následek nemožnost dřívějšího zastavení lokomotivy, která tak měla pouze omezené brzdicí schopnosti.

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail