hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

14.5.2007

 aktuality


Pomoc hasičů po úniku nebezpečné chemické látky v Rožnově pod Radhoštěm
hasiči zasahovali proti uniklé 65 % kyselině dusičné

Dne 14.5.2007 ve 13:23 hod. byli hasiči informováni o úniku nebezpečné chemické látky v Rožnově pod Radhoštěm.

Na místo vyjela jednotka hasičů z povolání města Rožnova pod Radhoštěm s jedním zásahovým vozem a jednotka profesionálních hasičů z Valašského Meziříčí se dvěma cisternami a speciálním protichemickým kontejnerem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v areálu jednoho podniku došlo k úniku asi 50 litrů kyseliny dusičné.

Hasiči v protichemických oblecích a v dýchacích přístrojích provedli průzkum místa havárie, přičemž měřili koncentrace nebezpečných látek. Na místě zásahu začali okamžitě uniklou látku a výpary srážet vodní clonou k zemi. Při havárii a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Zasažená plocha asi 5 x 6 metrů byla ohraničena hydroxidem vápenatým a bylo zabráněno dalšímu rozšíření do okolí. Hasiči postupně látku neutralizovali, naředili a zlikvidovali. Pro očistu zasahujících hasičů, jejich obleků a techniky byla postavena dekontaminační sprcha.

Podobné typy zásahů a havárií jsou častým námětem cvičení hasičů a po taktické stránce je mají hasiči velmi dobře zvládnuté.

 

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail