hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

17.5.2007

 aktuality


Cvičení záchranářů v základní škole v Uherském Brodě
škola evakuovala téměř 500 žáků, pedagogů a zaměstnanců

Dne 17.5.2006 v 10:30 hod. bylo vyhlášeno cvičení hasičů na požár a evakuaci základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Uherského Brodu a Vlčnova. Námětem cvičení byla evakuace školy po požáru, který vznikl uvnitř budovy a rozšířil se na střechu školy. Do námětového cvičení se zapojila i posádka zdravotnické záchranné služby.

Po vyhlášení poplachu se podařilo evakuovat ze školy 442 žáků a dalších 48 zaměstnanců školy. Součástí cvičení byla i záchrana čtyř zraněných školáků, které se nepodařilo včas evakuovat. Hasiči v dýchacích přístrojích prohledali celou školu a zraněné vytáhli ven. Před školou je hasiči předali k ošetření zdravotníkům. Vestibul a školní šatny byly následně odvětrány přetlakovou ventilací. Hasiči si vyzkoušeli hasební zásah i na střeše školy.

Celé námětové cvičení bylo po ukončení vyhodnoceno ve školním rozhlase jedním z členů HZS Zlínského kraje. Vyhodnocení bylo provedeno i pro samotné zasahující jednotky, které si tak mohly vyzkoušet práci s větším počtem evakuovaných osob a organizaci většího zásahu.

Podobná cvičení jsou pro hasiče velmi důležitá, a proto jsou také často zařazována do plánů cvičení v celém Zlínském kraji. Součástí cvičení složek IZS je i výchova dětí a mládeže, stejně jako příprava na správné chování v mimořádné situaci.


 

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail