hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

17.5.2007

 aktuality


Cvičení hasičů na dálkovou dopravu vody v Loukově
přes čtyřicet hasičů zasahovalo v areálu Čepra

Dne 17.5.2006 v 17:00 hod. bylo vyhlášeno speciální cvičení hasičů na požár porostu v areálu podniku Čepro Loukov.

Námětem cvičení byl požár, který vznikl vlivem suchého počasí. Plameny zachvátily les u produktovodu a u jeho koncových zařízení největší zásobárny pohonných hmot v regionu. Rozvody vody, které jsou po celém závodě, nelze použít, protože se právě opravují po závadě. Proto je nutné provést dálkovou dopravu vody hadicemi.

Na místo postupně vyjelo osm jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů se svojí zásahovou technikou. Do cvičení se zapojila jednotka profesionálních hasičů podniku Čepro a.s. Loukov, jednotka profesionálních hasičů z Bystřice pod Hostýnem a jednotky sboru dobrovolných hasičů z Loukova, Bystřice pod Hostýnem, Osíčka, Chvalčova, Podhradní Lhoty a Rychlova.

Více než čtyřicet hasičů muselo postavit dálkové vodní vedení do místa požáru, což trvalo asi dvacet minut. Cvičení mělo prověřit právě možnosti techniky a schopnosti hasičů v dálkové dopravě vody. Vyhodnocován byl i dojezdový čas všech jednotek a jejich práce v době zásahu. Jednotky a hasiče svolávalo krajské operační středisko, které si tak vyzkoušelo vyhlášení druhého stupně požárního poplachu.

Získané poznatky budou vyhodnoceny a dál budou sloužit pro školení hasičů a odborný výcvik.
 

mjr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail