hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

9.11.2007

 aktuality


Dobrovolní hasiči ze Slavičína cvičili u profesionálů ve Zlíně
vzájemná spolupráce zdokonaluje připravenost dobrovolníků

V posledních letech zaznamenáváme v celém Zlínském kraji výraznější zlepšování podmínek pro práci jednotek sboru dobrovolných hasičů v jednotlivých obcích. Svůj podíl na tom mají nejen příslušné dotační programy ze státních, krajských nebo obecních zdrojů, ale také ochota a pochopení v jednotlivých sborech a obcích k vytváření lepšího zázemí pro dobrovolné hasiče.

Každým rokem máme kontrolu nad vynaloženými financemi při nákupu nové zásahové techniky, nových nebo repasovaných cisteren a ochranných pomůcek pro hasiče. I kolegové z jednotek dobrovolných hasičských sborů chtějí mít kvalitní zásahové oblečení, přilby, boty nebo dýchací přístroje. Jako profesionálové tento přístup nejen chválíme, ale také v zájmových jednotkách podporujeme.

Výjimkou nejsou situace, kdy některé jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou na tom po technické stránce vybavenosti srovnatelně se svými kolegy z HZS Zlínského kraje.

Samotným profesionálům to může usnadňovat práci při zásahu. Dobře vybavená jednotka dobrovolných hasičů je pro každého velitele zásahu jistotou a sílou, kterou může bez váhání použít.

Ruku v ruce s kvalitní vybaveností jde také adekvátní výcvik a zdokonalování schopností dobrovolných hasičů. Jedno bez druhého nemůže dobře fungovat a profesionální hasiči mají zájem na dobré vycvičenosti dobrovolníků. U některých jednotek jsou výcviky srovnatelné s profesionální úrovní, u menších sborů si hasiči pomáhají nejrůznějšími způsoby. Jednou z alternativ je i možnost organizovat výcvik na některé ze stanic profesionálních hasičů v kraji.

Takový výcvik se uskutečnil i na stanici profesionálních hasičů ve Zlíně, kam opakovaně zamířili dobrovolní hasiči ze Slavičína. Úkolem dobrovolníků bylo prozkoumat garáž v dýchacích přístrojích, nalézt zraněné figuranty a zachránit je. Pro dokonalou simulaci zakouřeného a neviditelného prostoru jim nechal velitel výcviku zaslepit zorníky na dýchacích maskách.

Při prohledávání prostoru a natahování vodního vedení jim další hasiči stavěli do cesty různé překážky, které před nasazením masek neviděli. Ztížené podmínky prověřily schopnosti dobrovolných hasičů reagovat na neočekávanou situaci. Kolegové ze Zlína kontrolovali dobrovolné hasiče a sledovali jejich taktiku postupu a zásahu. Po skončení akce si měli hasiči určitě o čem povídat při rozboru samotného cvičení.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail