hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

10.11.2007

 aktuality


Soutěž „Zachraň se kdo můžeš“ dětí z dětských domovů
akce pro děti pod záštitou ministra vnitra ČR

Ve dnech 9. - 11.11.2007 se v Rekreačním zařízení REVIKA ve Vizovicích konalo finále celoroční soutěže „ZACHRAŇ se kdo můžeš!“ časopisu Zámeček, který je vydáván jako měsíčník pro všechny děti z dětských domovů v celé republice.

Finále soutěže se zúčastnilo 81 dětí z 15 dětských domovů z celé ČR. Celoroční soutěž byla koncipována jako prevence před sociálně patologickými jevy mládeže a k seznámení s prací integrovaného záchranného systému, čili HZS, ZZS a PČR.

V sobotu ráno proběhlo oficiální zahájení soutěže starostkou města Vizovic Mgr. Alenou Hanákovou a ředitelkou dětského domova Zlín Mgr. Helenou Stráskou. Poté předvedli svoji práci hasiči, zdravotníci a policisté při společné simulaci dopravní nehody včetně vyproštění raněných z havarovaného vozidla a jejich ošetření. Odpoledne byly vlastní finálové disciplíny, kdy byli jako rozhodčí jednotlivých disciplín sami profesionálové, tedy hasiči, policisté a záchranáři. Děti si měly možnost vyzkoušet řadu netradičních disciplín jako např. běh na 100 metrů v neprůstřelné vestě či běh s hasicím přístrojem.

Na neděli 11.11.2007 dopoledne byla připravena finálová disciplína běh na 2000m. Následuje slavnostní ukončení finále soutěže s předáním cen, kdy ceny nejlepším předá senátorka PaedDr. Alenou Gajdůšková, která s dětmi a jejich pedagogy pohovoří o problémech ústavní výchovy.

Organizátor a autor soutěže Bc. Petr Mrnka společně s šéfredaktorem časopisu Zámeček Vladislavem Sobolem měli pro děti připravený i bohatý doprovodný program jako např. vystoupení folklórního dětského souboru Vizovjánek, představení valašského siláka „Železného Zekona“, návštěvu vodního parku Delfín v Uherském Brodě či besedu se známým fotografem podmořského světa Richardem Jaroňkem.

Akce byla financována za podpory Nadace Terezy Maxové, Nadace ČEZ, fy. SO GROUP Vizovice a dalších sponzorů z řad vizovických podnikatelů a firem.

z tiskové zprávy organizátorů

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail