hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

22.11.2007

 aktuality


Cvičení zkoumalo dojezdové časy k náročnému zásahu
profesionální a podnikoví hasiči cvičili společný zásah
hasicí speciál začal tam, kde naposled před osmi měsíci při zásahu skončil

Dne 22.11.2007 v 09:07 hod. byli hasiči informováni o požáru v průmyslovém podniku a slévárně ve Zlíně, Malenovicích.

Operátoři Telefonního centra tísňového volání 112 ve Zlíně přijali krátce po deváté hodině informaci, že ve slévárně v Malenovicích došlo k rozsáhlému požáru ve výrobě. To byl námět cvičení pro profesionální a podnikové hasiče ke zvládnutí mimořádné události.

Operační důstojník na místo vyslal dvě jednotky profesionálních hasičů ze Zlína a Otrokovic, a dále dvě jednotky profesionálních hasičů podniků Tajmac-ZPS Malenovice a Fatra Napajedla.

Prvním úkolem cvičení bylo prověřit dojezdové časy jednotek hasičů podle poplachového plánu. Nejrychlejší byla podle předpokladů podniková jednotka, která dosáhla místa požáru za dvě minuty od výjezdu. Následoval příjezd jednotky z Otrokovic (5 min.), doprovázený kolegy ze Zlína (9 min.). Jako poslední dorazil posilový vůz z Napajedel (12 min.). Zjištěné časy se oproti plánům pohybovaly v rozmezí plus mínus dvě minuty. Tento rozdíl byl ovlivněn především hustotou dopravy hlavního tahu mezi Zlínem a Otrokovicemi.

Jen tři dny od zařazení do výjezdu se cvičení účastnil také speciální kombinovaný hasicí automobil ze Zlína. Shodou okolností se právě jednalo o zásah v malenovické slévárně, kde před osmi měsíci byla, při jeho posledním použití, zjištěna závada na práškové hasicí části.

Právě přítomnost hasicího speciálu ze Zlína, který je předurčen pro řešení mimořádně závažných požárů, dala hasičům možnost prověřit jeho parametry. Byla tak vyzkoušena technická vybavenost vozu a hasicí možnosti. Prověřovala se délka speciálních hadic na hašení a jejich dosah v halách a provozech podniku.

Cvičení prokázalo schopnost dostatečně rychlé reakce profesionálních hasičů v příjezdu na mimořádnou událost a zahájení hasebních prací po rozvinutí vodního nebo práškového vedení. Součástí cvičení byla i prověrka velkoobjemových ručních hasicích přístrojů, které jsou v podniku rozmístěny. To se například ukázalo jako klíčové řešení při posledním velkém požáru, kdy selhalo hasicí zařízení ze speciálního auta hasičů. 
8.3.2007 vyšetřovatelé rozšířili verze výbuchu a požáru
Výbuch a následný požár ve slévárně v Malenovicích
V tomto týdnu pokračují odborná ohledání místa výbuchu a následného požáru ve slévárně v Malenovicích, kde se podařilo najít nové stopy rozšiřující možnosti příčin jeho vzniku

 

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail