hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

23.11.2007

 aktuality


Hasiči v kraji denně likvidují uniklé nebezpečné látky
podobné zásahy patří k nejčastější práci hasičů

Prakticky ke každodenním výjezdům profesionálních hasičů ve Zlínském kraji paří likvidace uniklých nebezpečných látek. Mezi nejčastější úniky patří provozní kapaliny z motorových vozidel, oleje nebo pohonné hmoty, úniky plynů a úniky nebezpečných látek z podnikových provozů. Výjimkou nejsou ani uniklé nebezpečné látky ve školách, lékárnách a nemocnicích. Nebezpečné situace vznikají i nedbalostí nebo hrou dětí.

V případech úniků nebezpečných látek je vždy nutné co nejdříve zavolat na pomoc profesionální hasiče na tísňové lince 150,112 nebo povolat na likvidaci látek specializované soukromé firmy.

Profesionální hasiči, a kolegové z některých jednotek podnikových hasičů, jsou velmi dobře připraveni na likvidace i velmi nebezpečných chemických látek. V případě potřeby mohou hasiči zasahovat ve speciálních přetlakových oblecích, mohou likvidovat i velké úniky nebezpečných látek nebo se mohou podílet na jejich chemické neutralizaci.

Na zjišťování nebezpečnosti jednotlivých chemických látek a jejich výbušných koncentrací používají hasiči speciální detekční přístroje. Hasiči jsou schopni odebírat vzorky a provádět jejich vyhodnocení k řešení postupu při zásahu. V případě potřeby mohou být povoláni odborníci z chemických laboratoří HZS ČR.

Dne 23.11.2007 ve 12:05 byli hasiči požádáni o pomoc při likvidaci většího množství uniklého benzinu ve Zlíně.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína s jednou cisternou, speciálním protichemickým vozem a speciálním kombinovaným hasicím automobilem, kterou posílila jednotka hasičů z povolání města Zlína s jedním zásahovým autem.

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na jedné čerpací stanici v centru Zlína došlo k většímu úniku pohonných hmot z nádrže osobního auta. Řidič po natankování 80 litrů BA Natural 95 odjel od stojanu a záhy zjistil masivní únik paliva z nádrže. Muž vozidlo zastavil na odjezdové komunikaci a informoval obsluhu, která místo u stojanů vyhradila zátarasy.

Hasiči lokalizovali celkem tři větší kaluže benzinu, které postupně zlikvidovali sorbenty a sorbčními hady. Podle odhadu vytekla asi polovina nádrže, což představovalo 40 litrů paliva. Průzkumem byla zjištěna závada na nádrži vozu, kterou benzin unikl.

V letošním roce vyjížděli hasiči ve Zlínském kraji ke 170 případům hlášených úniků nebezpečných látek na pozemní komunikace, do půdy i do ovzduší. K těmto případům je nutné připočítat i dalších více než 700 dopravních nehod, u kterých hasiči v kraji pomáhali a u kterých ve většině případů likvidovali i uniklé provozní kapaliny.

 
speciální protichemický vůz zlínských hasičů

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail