hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

30.11.2007

 aktuality


Hejtman Zlínského kraje ocenil nejlepší sportovce hasiče v regionu
slavnostní oceňování provázelo poděkování za vzornou reprezentaci kraje

Dne 30.11.2007 v 15:00 hod. přijal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš nejlepší sportovce hasiče, aby je ocenil pamětní medailí s listem a poděkoval za vzornou reprezentaci kraje v hasičských sportech.

V letošním roce se našim sportovcům hasičům podařil znovu výjimečný kousek, a to celkově zvítězit v XI. ročníku Velké ceny ČR v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků.

Požární útok je právem nazýván „královskou disciplínou“ mezi hasičskými sporty. Své významné postavení si vydobyl svou náročností, přesnou koordinací celého týmu, maximální rychlostí a dovedností. Ve své podstatě představuje nejzákladnější hasičský um, a tím je útok hasičů ke zvládnutí požáru.

Právě na rychlosti a sehranosti celého týmu stojí nejen tento sport, ale i naše práce. Těžká práce, ve které zachraňují hasiči lidské životy a chrání majetek druhých.

O to víc je titul mistrů republiky cennější, když si bez nadsázky můžeme říct, že právě naši hasiči ze Zlínského kraje jsou ti nejlepší a nejrychlejší….

V konkurenci 21 družstev z celé republiky se našim hasičům z Územního odboru Uherské Hradiště, které reprezentuje Zlínský kraj, podařilo v sérii pěti závodů 2x zvítězit, 2x obsadit druhé místo a jednou byli třetí. Ve všech závodech vystoupili na stupně vítězů a zaslouženě, již podruhé v historii Velké ceny, získali celkové vítězství.

Hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš společně s ředitelem HZS Zlínského kraje plk. Ing. Mojmírem Jurkou ocenili:

"Za vynikající výsledky a reprezentaci Zlínského kraje v požárním sportu a první místo v XI. ročníku Velké ceny ČR v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků v roce 2007" tým ve složení - Pavel Abrhám, Přemysl Duda, Martin Medek, František Omelka, Pavel Sádecký, Martin Šesták, Jan Vrablík".

Dále byli oceněni oba trenéři "Za zásluhy o vynikající výsledky a reprezentaci Zlínského kraje v požárním sportu v roce 2007 ve funkci trenéra soutěžního družstva" Antonín Polášek a Ivan Ressler "Za zásluhy o vynikající výsledky a reprezentaci Zlínského kraje v požárním sportu v roce 2007 ve funkci vedoucího soutěžního družstva".

Během slavnostního setkání a oceňování nebylo zapomenuto ani na dlouholetou podporu a práci ředitele Územního odboru Uherské Hradiště pana plk. Miroslava Antonína, který z rukou hejtmana a krajského ředitele přijal pamětní medaili i děkovný list.

Jen díky jeho osobnímu přístupu a pochopení mohl po dlouhá léta vzkvétat hasičský sport a hasičům se dostalo velmi dobrých a tolik potřebných podmínek pro výcvik.

I jeho nemalou zásluhou přinesl hasičský sport z Uherského Hradiště mnoho významných titulů a cen pro HZS Zlínského kraje.

Po slavnostním ceremoniálu předali ocenění na oplátku panu hejtmanovi vzpomínkovou knihu o požárním sportu v republice, a to od roku 1970 do roku 2006.

Všem vyznamenaným a oceněným sportovcům, trenérů i panu řediteli Antonínovi blahopřejeme a přejeme další úspěchy.

s využitím fota Zlínského kraje

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail