hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

3.4.2008

 aktuality


Požár v kotelně a na střeše prodejny potravin v Bánově
prodavačka podcenila podezřelý zápach a požár se rozšířil

Dne 3.4.2008 v 17:14 hod. byli hasiči informováni o požáru v kotelně prodejny v Bánově.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Uherského Brodu se dvěma cisternami, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Bánova a Nivnice. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k požáru v kotelně, který se rozšířil na střechu objektu prodejny potravin.

Kolem čtvrté hodiny odpoledne ucítila prodavačka obchodu potravin podivný zápach, který jí připomínal požár elektrické zásuvky. Informovala majitele obchodu, který jí přikázal vypnout preventivně elektrický proud. Prodavačka proud vypnula a dál se věnovala své práci.

Asi za hodinu přijel majitel do prodejny a následnou kontrolou zjistil požár v kotelně, který se přes okno rozšířil na plastovou nádobu s odpadem a na střechu zadní části objektu. Ještě před příjezdem hasičů se mu podařilo část požáru odpadu uhasit pomocí kbelíků s vodou, ale na další pomoc museli vyjet hasiči.

Hasiči v dýchacích přístrojích pronikli do požárem zasažené a zakouřené kotelny, kde hořely uskladněné papíry. Další část hasičů se věnovala lokalizaci požáru dřevěného štítu budovy a likvidaci rozšířeného požáru na půdě. Požár byl lokalizován asi po hodině zásahu a další hodinu trvaly dohašovací a likvidační práce. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů z Uherského Hradiště bylo místo požáru ohledáno. Vyšetřovatel si vyslechl prodavačku i majitele, kteří popsali průběh zjištění požáru. Další vyšetřování ukázalo, že požár vznikl v kotelně, kde přes otevřená dvířka popelníku kotle na tuhá paliva došlo k odlétnutí žhavých částí na blízké papíry.

Po vzniku požáru se plameny dál šířily přes hořlavý materiál v blízkosti kotle, až prolezly oknem ven. Tam došlo k zapálení plastové nádoby s dalším odpadem a následnému rozšíření požáru na střechu a půdu.

Požárem způsobená škoda byla vyčíslena na 20.000 Kč. Zásahem hasičů se podařilo uchránit další majetek budovy prodejny za 1,2 mil. Kč. Otázka zavinění, v oblasti nedbalostního přestupku, je nadále v řešení.
 

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail