hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

29.4.2008

 aktuality


Profesionální záchranáři znovu pomáhali budoucím zdravotníkům
projekt praktické výuky je pro žáky velmi zajímavý

Profesionální hasiči a zdravotníci ze Zlína se dne 29.4.2008 účastnili speciálního výukového dne pro budoucí zdravotníky na Střední zdravotnické škole ve Zlíně.

Garanti odborné výuky zorganizovali pro 120 žáků a studentů 1. a 2. ročníku SZŠ Zlín, ve studijních oborech - zdravotnický asistent, praktický den s výukou. Tématem byla pomoc a ochrana obyvatelům po mimořádných událostech ve Zlíně, a to konkrétně při povodni, požáru a úniku nebezpečné látky.

Žáci byli rozděleni do celkem osmi družstev, která postupovala přes osm stanovišť s odborníky. Na každém stanovišti se družstvo zastavilo a prošlo výkladem k dané problematice. Studenti získali praktické informace od profesionálních záchranářů z HZS Zlín, ZZS Zlín a od zdravotnických záchranářů vyšší odborné školy.

Odborná stanoviště a jejich témata:

1. vozidla HZS a ZZS - technické vybavení, ochranné pomůcky, použití záchranářského materiálu v praxi
2. RHP - použití ručních hasicích přístrojů a manipulace s nimi
3. komunikace s operátorem linky tísňového volání
4. varovné signály a reakce na ně
5. třídění zraněných, transport, ošetření popálenin
6. evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
7. ochranné pomůcky pro zamořená území
8. chování obyvatel při a po mimořádných událostech

Odborný den měl seznámit žáky školy s praktickými zkušenostmi profesionálních záchranářů. Diskutovaná témata budou zahrnuta do výuky a budou součástí zkoušek budoucích zdravotníků. Profesionální záchranáři ze Zlína dlouhodobě spolupracují se zdravotnickou školou ve výchově a vzdělávání budoucích kolegů.

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail