hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

29.7.2008

 aktuality


Hasiče zaměstnávají požáry v období sklizně a žní
nejnáročnější jsou požáry polí a zemědělské techniky

Období žní je tradičním časem pro nespočet výjezdů profesionálních i dobrovolných hasičů na likvidace menších i rozsáhlých požárů na polích. Sklizeň obilovin, ale i jiných plodin, je riziková z mnoha pohledů. Požáry mohou vznikat před samotnou sklizní, v jejím průběhu, ale i po skončení prací.

Pro hasiče jsou nejnáročnější rozsáhlé požáry na lánech, které vyžadují velké nasazení sil i hasičské techniky. Požáry se mohou vlivem větru rychle šířit a mohou napáchat velké škody. Náročné jsou také zásahy při požárech zemědělských strojů, které nezřídka způsobují škody v řádech milionů korun.

Výjimkou nejsou ani případy rozsáhlých požárů, které způsobují v období sucha občané při spalování suché trávy, slámy nebo odpadu. Požáry se často rozšíří a zasáhnou právě pole a lány s úrodou.

Příčinou takových požárů bývá nedbalost při pálení nebo kouření, ale také často technická závada na zemědělských strojích.

Dne 29.7.2008 v 16:06 hod. byli hasiči informováni o požáru pole u Babic na Uherskohradišťsku.

Na místo byla vyslána jednotka profesionálních hasičů z Uherského Hradiště se dvěma cisternami, kterou posílily jednotky sboru dobrovolných hasičů z Babic, Kudlovic, Traplic, Kunovic a Napajedel. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že došlo k rozsáhlému požáru strniště na poli u Traplic.

Požár se vlivem větru rychle šířil a velitel zásahu vyžadoval další posily, a proto byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Do čtvrt hodiny se na místo sjelo velké množství dobrovolných hasičů, kteří se zapojili do hasebních a lokalizačních prací. K hašení se používaly nejen proudy vody, ale také lafety a kropicí lišty. Hasiči zasahovali po celé ploše i obvodu, v zakouřených místech i v dýchacích přístrojích.

Likvidace požáru trvala přes hodinu. Zásahem se hasičům podařilo zabránit dalšímu rozšířeni požáru na okolní pole. Při požáru a zásahu nebyl nikdo zraněn. Po uhašení pole byl na místo vyslán těžký zemědělský traktor, který zajistili oborání spáleného pole.

Po příjezdu vyšetřovatele hasičů bylo místo požáru ohledáno. Zasažená plocha byla odhadnuta na 5 ha. Požár pravděpodobně způsobil stroj, který na poli zkracoval strniště. Ve třecích plochách řezacích lišt došlo ke tření, zvýšení teploty a zapálení zbytků slámy. Oheň se přenesl na pole, kde se rozšířil. Požárem způsobená škoda nebyla pro potřeby hasičů vyčíslena.


rozsáhlé požáry na polích a lánech jsou náročné počtem zasahujících i techniku

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail