hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

2.8.2008

 aktuality


Pomoc hasičů po lokálních záplavách na Vsetínsku
pod vodou desítky domů, zahrad i silnic

Dne 2.8.2008 se v odpoledních hodinách přehnala nad Vsetínskem silná bouřka a průtrž mračen.

Vydatný déšť a následné splavení vody ze strání na Rožnovsku způsobilo lokální záplavy v obcích Vigantice a Dolní Bečva. Na místo vyjely jednotky hasičů poprvé v 16:28 hod. a další výjezdy následovaly. Postupně se do pomoci v zasažené oblasti zapojily jednotky z Vigantic, Dolní Bečvy, Horní Bečvy, Rožnova pod Radhoštěm, Hutiska-Solance, a nakonec i profesionální jednotka hasičů z Valašského Meziříčí.

Vigantice

Voda ze strání zaplavila značnou část zahrad a asi dvacítku domů, došlo k ucpání kanalizace. Hasiči čerpali vodu ze sklepů několika objektů. Na řadě míst si pomáhali sami občané. Zaplavená komunikace v obci musela být uzavřena a doprava byla regulována hlídkou policie. Zaplaveno bylo družstvo i místní pekárna. Zaměstnanci místní firmy pomocí bagru uvolňovali naplaveniny pod mostem, aby nedošlo k jeho poškození a ucpání.

Dolní Bečva

Voda zaplavila několik domů, hasiči ji pomáhali čerpat ze sklepů. Hlavní silniční tah I/35, na Slovensko, byl zaplaven vodou a vozidla projížděla jen s obtížemi. Čerpání vody pokračovalo do pozdních nočních hodin. Hasiči kontrolovali i okolní lokality, včetně zasažených chatových a rekreačních míst. Další řada zasažených objektů nebyla podsklepená, a tak nedošlo k zaplavení.

Hutisko-Solanec

Stoupající voda v místním rybníce začala přetékat a hrozilo vylití do okolí a zahrad. Dobrovolní hasiči a občané společně zbudovali improvizovanou hráz z desek a plechů, která zabránila dalšímu vylévání vody.


ochotní dobrovolníci pomáhali se svou technikou uvolňovat naplaveniny

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail