hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

2.8.2008

 aktuality


Pomoc hasičů po znečištění řeky Moravy v Kroměříži
plavající kusy masa vyděsily rybáře i odborníky

Dne 2.8.2008 ve 20:11 hod. byli hasiči požádáni o pomoc po znečištění řeky Moravy v Kroměříži.

Na místo vyjela jednotka profesionálních hasičů z Kroměříže s jedním zásahovým vozidlem, speciálním protichemickým autem a člunem. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že po řece Moravě plave velké množství masa.

Rybáři informovali hasiče, že po řece plavou kusy masa, které se následně zachytávají na březích, ale také v česlech jezu Strž. Hasiči průzkumem ze člunu zjistili, že vodní plocha je znečištěna značným množstvím plavajících odřezků masa neznámého původu.

Na pomoc byla vyžádána spolupráce odborníků životního prostředí a povodí řeky. Byl potvrzen značný rozsah zasažené plochy vodního toku, nejen v jeho šířce, ale také délce. Noční zásah byl pro hasiče náročný, a proto bylo rozhodnuto pokračovat až ráno.

Hasiči odebrali vzorky vody a kusů masa k dalšímu odbornému zkoumání.


kusy masa připlavaly po řece a zachytily se na česlech jezu i březích

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail
 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail