hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

25.8.2008

 aktuality


Rojení bodavého hmyzu v těchto týdnech znovu vzrůstá
profesionální hasiči řeší jen akutní případy ohrožení

Operátoři tísňových linek hasičů přijímají v posledních týdnech znovu větší počet hlášení a žádostí o likvidace rojů bodavého hmyzu. Ne ve všech případech však můžeme vyhovět, a proto znovu upozorňujeme veřejnost, že výjezd profesionálních hasičů je možný jen v odůvodněných případech přímého ohrožení lidského zdraví nebo života.

Během letních měsíců pokračuje tradiční problém, který je spojen s rojením bodavého hmyzu. Lidé aktuálně nejčastěji volají na tísňové linky se žádostí o pomoc při odstranění roje a hnízda sršňů. Ne všechny případy oznámené na tísňových linkách jsou řešeny přímo hasiči. K odchytu doporučujeme využívat i specializované firmy určené k odstraňování rojů a hnízd.

Hasiči vyjíždí výhradně k případům ohrožení lidí, což jsou roje u zastávek autobusů, v parcích s větším pohybem osob, roje u činžovních domů, škol, dětských hřišť, nemocnic, letních dětských táborů apod. V praxi zohledňujeme i jednotlivé případy ohrožení seniorů, dětí nebo těhotných žen. Samostatnou skupinu tvoří lidé alergičtí na bodnutí.

Veřejnost má stále malé povědomí o tom, jak to vypadá, když hasiči vyjedou na likvidaci bodavého hmyzu. V praxi to totiž skutečně znamená LIKVIDACI roje. Řada občanů žije v mylném přesvědčení, že roje bodavého hmyzu (včely, sršně) chytáme a poté vypouštíme. Proto by si měl každý uvědomit, co znamená zavolat hasiče na rojící se včely.

Zásah hasičů v život a zdraví neohrožujících situacích je zpoplatněnou službou !!!


k likvidaci bodavého hmyzu používají hasiči destruktivní metody

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail