hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

25.8.2008

 aktuality


Průzkum veřejného mínění pro hasiče ve Zlíně
projekt dětí pokračuje dalším rokem

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje spolupracuje již pátým rokem se Základní školou na ul. Kvítková ve Zlíně. V rámci předmětu statistika pro nás žáci devátých tříd každoročně provádí rychlý a jednoduchý průzkum veřejného mínění.

Průzkum je zaměřen na znalosti tísňového volání, linku 112 a činnost integrovaného záchranného systému. Veřejnost je žáky oslovena s pěti jednoduchými otázkami, které jsou součástí připraveného dotazníku.

1. Jaké telefonní číslo budete volat v případě, že budete potřebovat pomoc hasičů?
2. Jaké je jednotné telefonní číslo tísňového volání z mobilního telefonu, které platí v EU?
3. Víte jaké služby poskytují hasiči a při jakých událostech pomáhají občanům?
4. Víte, co znamení zkratka IZS?
5. Víte, které složky jsou součástmi integrovaného záchranného systému?

Na začátku června bylo v centru Zlína osloveno mnoho občanů všech věkových kategorií, z nichž 631 v anketě odpovědělo. Z jednotlivých výsledků je zřetelné, že lidé si stále nepamatují adresně jednotlivá národní čísla tísňových volání. Každoročně vzrůstá povědomí o tísňové lince 112, aktuálně 63 % dotázaných. Hasičský záchranný sbor je v současnosti více vnímán jako prostředek záchrany u dopravních nehod, než u požárů.

Z posledních tří let tak můžeme porovnávat zajímavá data, která nám žáci zjišťují. Po našich preventivních i mediálních aktivitách stoupá povědomí u veřejnosti o tísňové lince 112, lidé ví více o integrovaném záchranném systému, dokáží si v něm představit jeho konkrétní složky a jednotlivé činnosti.

Jak už to u podobných průzkumů bývá, tak i zde se studenti setkali i s několika kuriózními a úsměvnými odpověďmi. Mezi nimi se studenti od veřejnosti např. dověděli, že IZS jsou inteligentní zaměstnaní pracovníci nebo mezinárodní kosmonautika.

I touto cestou studentům devátých tříd ZŠ na ul. Kvítková ve Zlíně děkujeme.

prezentace průzkumu dětí
2008
2007
2006


všechny složky IZS musí umět pracovat bezchybně a společně

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail