hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

26.8.2008

 aktuality


Dvoudenní cvičení hasičů s vodní záchrannou službou na vodě
společný výcvik na klidné i divoké vodě

Ve dnech 25.-26.8.2008 bylo zorganizováno dvoudenní speciální školení a cvičení profesionálních hasičů na klidné i divoké vodě.

Z celého Zlínského kraje se sjelo dvanáct hasičů, kteří měli projít specializovaným školením záchrany osob z vody. Jako instruktoři a garanti pro tento specifický druh záchrany přijeli odborníci z Vodní záchranné služby ČČK z Bruntálu. Tématem cvičení bylo koordinovat společnou záchranu tonoucího v jezeře i řece, jeho případné nalezení a záchrana.

První den cvičili profesionální záchranáři na klidné hladině štěrkového jezera v Otrokovicích. Hasiči si vyzkoušeli nejrůznější situace záchrany z vody, ze člunu i ze břehu. Trénovali krizové situace s tonoucím, s převrácenou lodí a vyzkoušeli si oživovací pokusy po tonutí.

Druhý den se celá skupina i se šesti instruktory přesunula do Uherského Ostrohu, kde pokračoval výcvik na místním jezu řeky Moravy. V plánu bylo cvičení na divoké vodě, pohyb s lodí u jezu, záchrana tonoucího z vodního válce a další specifické úkoly.

Hasiči si při akci vyzkoušeli nové pracovní suché obleky, nafukovací člun i záchranné vesty. Záchranáři z vodní služby naopak přispěli svými zkušenostmi a radami, jak nejlépe zvládnou záchrannou akci ve vodě.

I letos bylo na na jezu zachyceno několik klád a naplavených kmenů stromů, které se tak staly prvním a neplánovaným úkolem pro hasiče. Uvolnění klád bylo zajímavým zpestřením programu, který v praxi oceníme v momentě povodní a v situacích uvolňování naplavenin z mostů a vodních staveb.

V první části cvičení bylo hasiči nataženo traverzové lanové vedení přes celý jez. Po něm se pohybovala kladka s lodí a cílem hasičů a záchranářů bylo zkoušet různé metody a postupy při vyhledávání utonulého.

Hasiči měli také jedinečnou možnost projít pod přepadem vody na jezu, což bylo pro mnohé zcela novou zkušeností prověřující jejich odvahu. Záchranáři trénovali také sjezd vodního jezu a nakonec i proplavání jezu. Cílem bylo hlavně zvládnout vodní válec a stahující proudy. Při vytahování tonoucího si hasiči vyzkoušeli i házecí záchranná lana vodáků.

Cvičení v praxi prokázalo, že ne všechny obecně stanovené postupy se dají použít a rychle byly odhaleny chyby při záchranné akci. Rozdíly jsou v typu prostředí, v toku vody i v jejím klidu.

Stejně jako loňská skupina hasičů, tak i letos profesionálové nejvíc ocenili možnost přímého kontaktu s vodním živlem na jezu i pod ním. Pohyb v proudu dělal mnohým problémy a bez zkoušení a zvládání nových dovedností není možné čelit nebezpečí. Pro mnohé hasiče to byl také první kontakt s akcí přímo ve vodním válci pod jezem, který právě bývá největší pastí pro plavce i vodáky.


natažení traverzu a práce s člunem na divoké i klidné vodě


pochod pod přepadem, záchrana z vodního válce


bez pomoci druhého se v divoké vodě člověk neobejde
 

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček

950 670 121
950 670 333
www.hzszlk.eu
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail